De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 13-06-2020

Openbaring van Johannes

betekenis & definitie

(Vulg. apocalypse), het laatste Bijbelboek, volgens de traditie geschreven door de apostel Johannes en wel tijdens zijn ballingschap op het eiland Patmos, tegen het einde der 1e eeuw n. C.

Bevat behalve brieven aan zeven gemeenten in Klein-Azië een reeks visionaire beelden in de trant der Joodse apocalyptiek, eindigend met een schildering van het laatste oordeel en het nieuwe Jeruzalem. Gaf aanleiding tot velerlei exegese. Open bebouwing, tegenstelling: gesloten bebouwing. Bij O. staat elk huis afzonderlijk, omgeven door een tuin.