Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Gepubliceerd op 27-06-2017

Openbaring van Johannes

betekenis & definitie

Het laatste boek van de bijbel heet 'Openbaring' en het bevat een visioen, dat de evangelist Johannes krijgt op het eiland Patmos. In het visioen opent zich een deur in de hemel en is Johannes getuige van het einde der tijden.

God zit op een schitterende troon, in de rechterhand een boekrol met zeven zegels. Een lam, symbool voor Christus, neemt de boekrol aan en opent de zegels. Een grote schare mensen verschijnt voor de troon: dit zijn de 144.000 mensen die Christus trouw waren en naar de hemel zullen gaan. Bij het openen van het zevende zegel verschijnen zeven engelen met bazuinen. Elke keer als een engel bazuint komen er vreselijke rampen over de aarde en sterft een deel van haar bevolking. Bij het zevende bazuin wordt aangekondigd dat het koninkrijk Gods gekomen is.