Wat is de betekenis van Numerus clausus?

1994
2021-09-20
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Numerus clausus

[Lat. = gesloten aantal] beperking tot een bep. vastgesteld aantal, spec. het aantal personen dat tot een bep. (universitaire) studie wordt toegelaten, de zgn. studentenstop, ook genoemd numerus fixus.

1993
2021-09-20
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Numerus clausus

gesloten aantal

1973
2021-09-20
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

numerus clausus

→numerus fixus.

1955
2021-09-20
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Numerus clausus

gesloten getal, regeling volgens welke slechts een beperkt getal studenten van een gezindte of ras aan een universiteit wordt toegelaten,

1950
2021-09-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Numerus clausus

(Lat. „gesloten aantal”), m., regeling volgens welke slechts een bep. aantal studerenden aan een universiteit worden toegelaten.

1949
2021-09-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Numerus clausus

(Lat., gesloten getal), regeling waarbij van bep. ras of geloof slechts beperkt aantal leden aan onderwijsinstell. e. d. mag studeren.

1948
2021-09-20
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

numerus clausus

m. regeling volgens welke v. e. be paald ras of kerkgenootschap slechts een vastgesteld aantal studerenden a. e. hogeschool worden toegelaten.

1933
2021-09-20
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Numerus clausus

beperkt getal b.v. v. personen, die tot een of andere instelling. tot een beroep enz. mogen worden toegelaten, 1933 in Duitschland ten aanzien v/d Joden toegepast.

1933
2021-09-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Numerus clausus

(Lat., = gesloten getal), uitdrukking voor de instelling, dat voor een bepaald ambt of beroep of voor de toelating tot universiteiten e.d. slechts een bepaald aantal personen in aanmerking komt.

1928
2021-09-20
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Numerus clausus

(gesloten getal) is de technische term, om aan te geven, dat tot een bepaald ambt of beroep slechts een beperkt, tevoren vastgesteld, aantal personen wordt toegelaten. Reeds in den Gildentijd vinden we dit stelsel toegepast door de bepalingen, dat slechts een bepaald aantal leerlingen werd toegelaten, om later als gezel en ten slotte als meester ee...

Lees verder