De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gepubliceerd op 13-06-2020

Numerus clausus

betekenis & definitie

(Lat., gesloten getal), regeling waarbij van bep. ras of geloof slechts beperkt aantal leden aan onderwijsinstell. e. d. mag studeren.