Wat is de betekenis van Numerus?

1939
2021-09-20
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Numerus

(< Lat. numerus). Getal. Spec. voor een getal, waarvan een logarithme genomen wordt.

Lees verder
1937
2021-09-20
Scholastiek Lexicon

Latijns-Nederlandsch

NUMERUS

Getal, veelheid. Numero, Naar het getal, JANSSENS, HET GODDELIJK MOEDERSCHAP 3. — Unitate addita vel subtracta species numeri variatur, S. THOMAS, QU. DISP. DE VERITATE Q. 20, A. I, C., Door toevoeging of weglating van een eenheid wordt de soortelijke aard van een getal gewijzigd. — Illa quae differunt numero in genere...

Lees verder
1916
2021-09-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Numerus

Numerus - = getal, in ’t bijzonder in tegenstelling tot de logarithme van ’t getal, num log 0.30103 = 2 (lees: numerus logarithme 0.30103 = 2) wil zeggen log 2 = 0.30103 (grondtal 10).