Wat is de betekenis van numerus aureus?

1973
2021-07-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

numerus aureus

→gulden getal.

1942
2021-07-25
Vreemde woorden in de Sterrenkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Numerus aüreus

(Lat.; numerus = getal, aüreüs = gouden; < aurum = goud). → Gulden getal.

1933
2021-07-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Numerus aureus

(Lat.) is ➝ Guldengetal.