Wat is de betekenis van Numerus fixus?

2017
2021-09-20
Studenten

Jargon & Slang van Studenten

Numerus fixus

Numerus fixus - studentenstop. Slechts een vastgesteld aantal studerenden wordt aan de universiteit toegelaten. Ook: numerus clausus.

2016
2021-09-20
Radboud Universiteit

Brede en internationale onderzoeksuniversiteit.

Numerus fixus

Een numerus fixus is een selectieprocedure voor een opleiding aan een universiteit of hogeschool. Voor sommige opleidingen geldt dat er ieder jaar meer aanmeldingen zijn dan plaatsen. Onder alle inschrijvingen vindt dan een loting plaats, de numerus fixus, die uiteindelijk bepaald wie aan de studie mag beginnen. Bij sommige opleidingen kunnen ieder...

Lees verder
1994
2021-09-20
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Numerus fixus

[Lat. = vastgelegd aantal] tevoren vastgesteld aantal personen dat wordt toegelaten tot een groep of instelling, spec. tot een universiteit.

Lees verder
1993
2021-09-20
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Numerus fixus

vast aantal; studentenstop

1973
2021-09-20
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

numerus fixus

(ook: numerus clausus), regeling volgens welke het aantal personen dat wordt toegelaten tot bepaalde (onderwijs)instellingen is of wordt beperkt. In Nederland bestaat sinds 1972 een numerus fixus voor eerstejaarsstudenten in bepaalde studierichtingen (o.a. medicijnen en diergeneeskunde) aan de universiteit. Gewoonlijk wordt bij de toelatingsprocedu...

Lees verder