Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Gepubliceerd op 14-04-2021

Numerus clausus

betekenis & definitie

gesloten getal, regeling volgens welke slechts een beperkt getal studenten van een gezindte of ras aan een universiteit wordt toegelaten,