Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

Gepubliceerd op 19-09-2019

numerus clausus

betekenis & definitie

m. regeling volgens welke v. e. be paald ras of kerkgenootschap slechts een vastgesteld aantal studerenden a. e. hogeschool worden toegelaten.