Wat is de betekenis van Non-verbale communicatie?

2024-06-18
Lara von Rosenstiel

Student aan de/het Radboud Universiteit Nijmegen

Non-verbale communicatie

Communicatie is een proces van informatie-uitwisseling. Er is altijd sprake van een zender, een boodschap met informatie en een ontvanger. Communicatie is een complex proces waarbij door middel van geluid en vorm informatie met elkaar wordt gedeeld. Communicatie via taal en geluid wordt verbale communicatie genoemd. Hierbij uiten individuen zich me...

2024-06-18
Psychosociale gespreksvoering

Markus van Alphen (2015)

Non-verbale communicatie

Non-verbale communicatie - wat er met lichaamshouding, gebaren en mimiek wordt gezegd.

2024-06-18
Nederlands Logopedisch Lexicon

L.J.M. Bogaert (2007)

Non-verbale communicatie

(v.), → communicatie.

2024-06-18
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

non-verbale communicatie

Non-verbale communicatie is een manier van gedrag, o.a. gebarentaal, waardoor mensen met elkaar contact hebben en elkaar begrijpen zonder gesproken taal; ook wel lichaamstaal genoemd; speelt belangrijke rol bij: a) intermenselijk verkeer, zowel bewust als onbewust, door gebaren, mimiek en lichaamshouding; b) mimespelers, die bewust gebruikmaken van...

2024-06-18
Communicatie Handboek

Wil Michels (2001)

non-verbale communicatie

Communicatie die uit beelden, klanken, gebaren, smaken of geuren bestaat in plaats van uit woorden.

2024-06-18
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2001)

Non-verbale communicatie

Lat.>: communicare = mededelen, delen in iets, te kennen geven, kennisgeven. Gedragswijze(n) o.a. gebarentaal waardoor mensen met elkaar contact hebben en elkaar begrijpen, zonder gesproken taal, ook wel (→) lichaamstaal genoemd. a. Bij intermenselijk verkeer speelt de non-verbale communicatie of lichaamstaal een belangrijke rol òf als ondersteunin...

2024-06-18
Het Lexicon van de gedragsbiologie

Mark Nelissen (1996)

non-verbale communicatie

non-verbale communicatie - Het geheel van de communicatie die losstaat van de menselijke gesproken en geschreven taal. N.c. bestaat uit uiteenlopende signalen, en bestaat ook bij mens onverminderd voort, ondanks een sterk ontwikkeld taalvermogen.

2024-06-18
Communicatie

Mr. John Knecht en B.G.J. Stoelinga

Non-verbale communicatie

Non-verbale communicatie is communicatie die niet uit woorden bestaat, maar uit beelden (= pictorale communicatie), muziek, gebaren of signalen. Voorbeelden: saluutschoten, de drogisten-gaper, jingles, marine- vlagsignalen, een ongelovig kijkende hoofdpersoon in een TV-commercial voor bijv. een wasmiddel enz.

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-18
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

non-verbale communicatie

Alle vormen van communicatie met uitzondering van het gesproken of geschreven woord. Zie ook: lichaamstaal.