Wat is de betekenis van Non-verbale communicatie?

2017
2023-01-29
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

non-verbale communicatie

non-verbale communicatie - Het geheel van de communicatie die losstaat van de menselijke gesproken en geschreven taal. N.c. bestaat uit uiteenlopende signalen, en bestaat ook bij mens onverminderd voort, ondanks een sterk ontwikkeld taalvermogen.

2016
2023-01-29
Lara von Rosenstiel

Student aan de/het Radboud Universiteit Nijmegen

Non-verbale communicatie

Communicatie is een proces van informatie-uitwisseling. Er is altijd sprake van een zender, een boodschap met informatie en een ontvanger. Communicatie is een complex proces waarbij door middel van geluid en vorm informatie met elkaar wordt gedeeld. Communicatie via taal en geluid wordt verbale communicatie genoemd. Hierbij uiten individuen zich me...

Lees verder
2015
2023-01-29
Psychosociale gespreksvoering

Markus van Alphen

Non-verbale communicatie

Non-verbale communicatie - wat er met lichaamshouding, gebaren en mimiek wordt gezegd.

2007
2023-01-29
logopedie

Logopedisch Lexicon

Non-verbale communicatie

(v.), → communicatie.

2002
2023-01-29
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

non-verbale communicatie

Non-verbale communicatie is een manier van gedrag, o.a. gebarentaal, waardoor mensen met elkaar contact hebben en elkaar begrijpen zonder gesproken taal; ook wel lichaamstaal genoemd; speelt belangrijke rol bij: a) intermenselijk verkeer, zowel bewust als onbewust, door gebaren, mimiek en lichaamshouding; b) mimespelers, die bewust gebruikmaken van...

Lees verder
2001
2023-01-29
Communicatie Handboek

Communicatie Handboek

non-verbale communicatie

Communicatie die uit beelden, klanken, gebaren, smaken of geuren bestaat in plaats van uit woorden.

2001
2023-01-29
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Non-verbale communicatie

Lat.>: communicare = mededelen, delen in iets, te kennen geven, kennisgeven. Gedragswijze(n) o.a. gebarentaal waardoor mensen met elkaar contact hebben en elkaar begrijpen, zonder gesproken taal, ook wel (→) lichaamstaal genoemd. a. Bij intermenselijk verkeer speelt de non-verbale communicatie of lichaamstaal een belangrijke rol òf als ondersteunin...

Lees verder
1994
2023-01-29
Communicatie

Communicatiebegrippenlijst

Non-verbale communicatie

Non-verbale communicatie is communicatie die niet uit woorden bestaat, maar uit beelden (= pictorale communicatie), muziek, gebaren of signalen. Voorbeelden: saluutschoten, de drogisten-gaper, jingles, marine- vlagsignalen, een ongelovig kijkende hoofdpersoon in een TV-commercial voor bijv. een wasmiddel enz.

Lees verder
1993
2023-01-29
NIMA

Nima marketing lexicon

Non-verbale communicatie

Alle vormen van communicatie met uitzondering van het gesproken of geschreven woord.

1992
2023-01-29
Psychologie en Sociologie

Psychologie en Sociologie

Non-verbale communicatie

Overdracht van informatie tussen twee of meer personen waarbij geen taal wordt gebruikt

1992
2023-01-29
PR Begrippen

PR Begrippen Begrepen (1992)

Non-verbale communicatie

Non-verbale communicatie is communicatie die niet uit woorden bestaat maar uit beelden, klanken, gebaren, smaken of geuren.

1989
2023-01-29
Journalistiek

Journalistiek begrippenlijst

Non-verbale communicatie

mimiek, gebaren en niet-woordelijke geluiden welke tijdens een reportage of interview van belang kunnen zijn.

1987
2023-01-29
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Non-verbale communicatie

Communicatie zonder woorden, door middel van bijvoorbeeld gebaren of beelden.