Wat is de betekenis van non-interventie?

2019
2023-01-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

non-interventie

non-interventie - Zelfstandignaamwoord 1. het beginsel dat staten zich, niet gewapenderhand of anderszins, in de interne politieke aangelegenheden van andere staten mengen „De internationale wereld heeft de Libiërs te snel aan hun lot overgelaten. Maar vergelijk Libië eens met Syrië, waar geen interventie p...

Lees verder
1994
2023-01-30
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Non-interventie

het niet tussenbeide komen in geschillen tussen groeperingen of staten, het in daden onzijdig blijven.

1993
2023-01-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Non-interventie

het niet tussenbeide komen

1973
2023-01-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

non-interventie

v., het volkenrechtelijke beginsel dat een staat verbiedt eigenmachtig in te grijpen in de binnenlandse aangelegenheden van een andere staat als in strijd met de soevereiniteit van de staten.

1955
2023-01-30
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Non-interventie

het niet tussenbeide komen; onzijdig blijven.

1949
2023-01-30
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Non-interventie

het zich onthouden van inmenging in de binnenlandse of buitenlandse aangelegenheden van andere Staten. N. is vaak tot beginsel verheven, met name i.z. binnenlandse aangelegenheden, maar even vaak is dit beginsel weer geschonden.

1948
2023-01-30
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

non-interventie

v. het niet tussenbeide komen ln ge schillen of oorlogen.

1937
2023-01-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

non-interventie

v. (het niet-tussenbeide treden, het onzijdig-blijven).

1937
2023-01-30
Pegasus

S. van Praag (1937)

non-interventie

v. het onzijdig blijven, niet tussenbeide komen.

1933
2023-01-30
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Non-interventie

i/h volkenrecht de leer, dat elke staat zich moet onthouden v. inmenging i/d binnenl. aangelegenheden v/e anderen staat. ( → Monroe.)

1933
2023-01-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Non-interventie

(volkenrecht) bevat het standpunt, dat de eene staat of een aantal staten te zamen zich niet hebben te mengen in de aangelegenheden van een anderen staat of andere staten. Dat werd uitdrukkelijk in de → Monroeleer voor Amerika uiteengezet tegen de → Heilige Alliantie onder leiding van Rusland. Omstreeks 1850 werd het beginsel van n. vrij...

Lees verder
1930
2023-01-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

non-interventie

(non-inter'vensi) v.niet-tussenkomst o.a. tussen oorlogvoerende mogendheden.

1916
2023-01-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Non-interventie

Non-interventie - Het beginsel, hetwelk verbiedt, dat een staat, eigenmachtig handelend, optreedt in de binnenlandsche zaken van een anderen souvereinen staat, hetzij met dwangmiddelen, hetzij door een politieke daad; schending van dit beginsel is in strijd met de souvereiniteit der staten. Uitzonderingen maken: zelfverdediging of een bijzondere ti...

Lees verder
1914
2023-01-30
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

non-interventie

non-interventie - het niet tusschen beide komen ; onzijdig blijven.

1906
2023-01-30
wink

Wink's vreemde woordenboek

Non-interventie

vr., het niet tusschenbeide komen het onzijdig blijven.