Wat is de betekenis van non-interventie?

2023-05-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

non-interventie

non-interventie - Zelfstandignaamwoord 1. het beginsel dat staten zich, niet gewapenderhand of anderszins, in de interne politieke aangelegenheden van andere staten mengen „De internationale wereld heeft de Libiërs te snel aan hun lot overgelaten. Maar vergelijk Libië eens met Syrië, waar geen interventie p...

Lees verder

Direct toegang tot alle 15 resultaten over non-interventie?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-29
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Non-interventie

het niet tussenbeide komen in geschillen tussen groeperingen of staten, het in daden onzijdig blijven.

2023-05-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Non-interventie

het niet tussenbeide komen

2023-05-29
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Non-interventie

het niet tussenbeide komen; onzijdig blijven.

2023-05-29
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Non-interventie

het zich onthouden van inmenging in de binnenlandse of buitenlandse aangelegenheden van andere Staten. N. is vaak tot beginsel verheven, met name i.z. binnenlandse aangelegenheden, maar even vaak is dit beginsel weer geschonden.

2023-05-29
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

non-interventie

v. het niet tussenbeide komen ln ge schillen of oorlogen.

2023-05-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

non-interventie

v. (het niet-tussenbeide treden, het onzijdig-blijven).

2023-05-29
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

non-interventie

v. het onzijdig blijven, niet tussenbeide komen.

2023-05-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Non-interventie

i/h volkenrecht de leer, dat elke staat zich moet onthouden v. inmenging i/d binnenl. aangelegenheden v/e anderen staat. ( → Monroe.)

2023-05-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Non-interventie

(volkenrecht) bevat het standpunt, dat de eene staat of een aantal staten te zamen zich niet hebben te mengen in de aangelegenheden van een anderen staat of andere staten. Dat werd uitdrukkelijk in de → Monroeleer voor Amerika uiteengezet tegen de → Heilige Alliantie onder leiding van Rusland. Omstreeks 1850 werd het beginsel van n. vrij...

Lees verder
2023-05-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

non-interventie

(non-inter'vensi) v.niet-tussenkomst o.a. tussen oorlogvoerende mogendheden.

2023-05-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Non-interventie

Non-interventie - Het beginsel, hetwelk verbiedt, dat een staat, eigenmachtig handelend, optreedt in de binnenlandsche zaken van een anderen souvereinen staat, hetzij met dwangmiddelen, hetzij door een politieke daad; schending van dit beginsel is in strijd met de souvereiniteit der staten. Uitzonderingen maken: zelfverdediging of een bijzondere ti...

Lees verder
2023-05-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

non-interventie

v., het volkenrechtelijke beginsel dat een staat verbiedt eigenmachtig in te grijpen in de binnenlandse aangelegenheden van een andere staat als in strijd met de soevereiniteit van de staten.

2023-05-29
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

non-interventie

non-interventie - het niet tusschen beide komen ; onzijdig blijven.

2023-05-29
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Non-interventie

vr., het niet tusschenbeide komen het onzijdig blijven.