Wat is de betekenis van Communicatie?

2024-07-14
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-07-14
Winkler Prins Junior

Winkler Prins Encyclopedie

2024-07-14
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-14
Klankschaal ABC

Geert Verbeke (2000)

communicatie

De klankschaalwereld is een uitstalkast vol verfijnde raadsels waarbij klankschalen inzetbaar zijn als opstap naar een groter individueel bewustzijn. Kringgekakel over afkomst en betekenis mag de communicatie niet verhinderen want als elk zijn eigen vonkenspoor volgt ontstaat snel een uitslaande brand. Discussies vertonen vaak een hoog verzuringsge...

2024-07-14
Op-en-top Nederlands

Frens Bakker, Els Ruijsendaal, Paul Uljé, Dick van Zijderveld (2022)

communicatie

(zelfstandig naamwoord) [alg.] zie: geen Engels

2024-07-14
Media monitoring begrippenlijst

Clipit media (2020)

Communicatie

Communicatie is een wederkerig proces van verbale en non-verbale overdracht van informatie. Er is altijd sprake van een zender, een boodschap met informatie en een ontvanger. De uitwisseling kan visueel, auditief, tactiel, op basis van reuk of smaak plaatsvinden. Een medium kan een centrale rol spelen in deze uitwisseling. Een boodschap kan immers...

2024-07-14
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

communicatie

communicatie - Zelfstandignaamwoord 1. het uitwisselen van informatie waarbij zender, ontvanger, inhoud en communicatiemedium betrokken zijn Dat team staat bekend om hun goede communicatie.

2024-07-14
Begrippenlijst consultancy and venturing

Jim Emanuels (2017)

Communicatie

Zonder een doordachte communicatie bereikt een bedrijf met zijn propositie nooit de benoemde doelgroep. Een bedrijf moet voor zijn nieuwe activiteit op systematische en consistente wijze met zijn potentiële klanten communiceren om bekendheid te creëren, interesse te wekken, aan te geven waarvoor het staat en hen tot actie te bewegen om het product...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-14
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

communicatie

communicatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: com-mu-ni-caat'sie 1. het overbrengen van informatie ♢ televisie is een medium voor communicatie Zelfstandig naamwoord: com-mu-ni-caat'sie de communicatie ...