Wat is de betekenis van Conditio sine qua non?

2024-07-21
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

Conditio sine qua non

"Conditio sine qua non" is een Latijnse uitdrukking die wordt gebruikt om een ​​noodzakelijke voorwaarde of een onmisbare vereiste aan te duiden. Letterlijk vertaald betekent het "voorwaarde zonder welke niet". Het benadrukt een cruciale vereiste zonder welke een specifiek resultaat niet kan worden bereikt.

2024-07-21
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Conditio sine qua non

[Lat. condicio …] lett.: voorwaarde zonder dewelke niet; voorwaarde zonder welke het geheel niet doorgaat of niet kan bestaan.

2024-07-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Conditio sine qua non

noodzakelijke voorwaarde

2024-07-21
Latijns citaten boekje

Dr. D.J.A. Westerhuis (1974)

Conditio sine qua non

Voorwaarde zonder welke niet.

2024-07-21
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Conditio sine qua non

onvermijdelijke voorwaarde

2024-07-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Conditio sine qua non

(Lat.), volstrekte voorwaarde, vereiste waaraan beslist, voldaan moet worden.

2024-07-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Conditio sine qua non

(Lat.), lett.: voorwaarde zonder welke niet. . ., d.w.z. volstrekte voorwaarde, bij welker niet-vervulling iets niet gebeurt.

2024-07-21
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

conditio sine qua non

(Lat.) voorwaarde zonder welke het niet gaat, onvermijdelijk vereiste.

Wil je toegang tot alle 18 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-21
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

CONDITIO SINE QUA NON

Lat. „voorwaarde zonder welke niet”, d.w.z. een voorwaarde, welker vervulling met het oog op het intreden van iets anders onmisbaar is.