Wat is de betekenis van Conditio sine qua non?

1994
2023-03-23
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Conditio sine qua non

[Lat. condicio …] lett.: voorwaarde zonder dewelke niet; voorwaarde zonder welke het geheel niet doorgaat of niet kan bestaan.

1993
2023-03-23
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Conditio sine qua non

noodzakelijke voorwaarde

1974
2023-03-23
Latijns citaten boekje

Dr. D.J.A. Westerhuis (1974)

Conditio sine qua non

Voorwaarde zonder welke niet.

1955
2023-03-23
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Conditio sine qua non

onvermijdelijke voorwaarde

1950
2023-03-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Conditio sine qua non

(Lat.), volstrekte voorwaarde, vereiste waaraan beslist, voldaan moet worden.

1949
2023-03-23
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Conditio sine qua non

(Lat.), lett.: voorwaarde zonder welke niet. . ., d.w.z. volstrekte voorwaarde, bij welker niet-vervulling iets niet gebeurt.

1948
2023-03-23
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

conditio sine qua non

(Lat.) voorwaarde zonder welke het niet gaat, onvermijdelijk vereiste.

1947
2023-03-23
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

CONDITIO SINE QUA NON

Lat. „voorwaarde zonder welke niet”, d.w.z. een voorwaarde, welker vervulling met het oog op het intreden van iets anders onmisbaar is.

1940
2023-03-23
Gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter (1940)

Conditio sine qua non

Eene voorwaarde, zonder welke (iets) niet (plaats heeft): eene onvermijdelijke voorwaarde.

1937
2023-03-23
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

conditio sine qua non

(Lat.) onvermijdelijke voorwaarde.

1933
2023-03-23
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Conditio sine qua non

(Lat.), onaantastb. voorwaarde.

1930
2023-03-23
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

conditio sine qua non

(kon'di:sio 'si:ne kwa 'non) [Lat. voorwaarde zonder welke niet] onvermijdelijke voorwaarde.

1916
2023-03-23
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Conditio sine qua non

Conditio sine qua non (Lat.), voorwaarde, zonder welke niet (n.l. iets kan geschieden), noodwendige voorwaarde, die vervuld moet zijn vóór de overige.

1914
2023-03-23
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

conditio sine qua non

conditio sine qua non, - onvermijdelijke voorwaarde.

1910
2023-03-23
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Conditio sine qua non

Conditio sine qua non - voorwaarde, waarvan in geen geval mag worden afgeweken.

1906
2023-03-23
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Conditio sine qua non

Lat., voorwaarde, waar zonder iets niet gaat, onmisbare voorwaarde.