Wat is de betekenis van Mist?

2020
2021-06-21
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

mist

(1970+) (drugs) andere naam voor angel* dust. • In kringen van de hulpverlening aan drugverslaafden heerst bezorgdheid over een nieuw middel dat vooral in Amerika en Zweden steeds meer wordt gebruikt. Het is phencyclidine (PCP), bij gebruikers beter bekend als "peace pill" (vredespil), "angel dust" (engelenstof), "hog" en "mist". (Leeuwarder C...

Lees verder
2019
2021-06-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

mist

mist - Zelfstandignaamwoord 1. (meteorologie) laaghangende bewolking die het zicht belemmert Loopt het zicht verder terug dan 1 km, dan spreekt men van mist. mist - Werkwoord 1. tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van missen ♢ Jij mist...

Lees verder
2018
2021-06-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

mist

mist - zelfstandig naamwoord 1. dunne wolken, vlak boven de grond ♢door de mist kon je niet ver zien 1. de mist in gaan [mislukken] Zelfstandig naamwoord: mist de mist...

Lees verder
2016
2021-06-21
Lenntech

Begrippenlijst Lenntech

Mist

Mist zijn vloeistofdeeltjes die 40 tot 500 micrometer groot zijn. Deze worden gevormd bij de condensatie van waterdamp.

1998
2021-06-21
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Mist

de - in gaan mislukken; geen succes hebben; als waardeloos beschouwd worden. Deze uitdr. werd middenjaren zestig erg populair. Weinigen beseffen dat het hier om een van oorsprong joodse zegswijze gaat, de mischt ingaan(letterlijk ‘de mest in gaan’). De uitdr. komt uit artiestenkringen en werd van daaruit door in deze kringen werkzame joodse collega...

Lees verder
1998
2021-06-21
Nova

Begrippenlijst Nova

Mist

Als het teveel aan waterdamp in de lucht condenseert, doordat de temperatuur daalt.

1993
2021-06-21
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Mist

Meteorologische meteoor, bestaande uit uiterst fijne, meestal microscopisch kleine waterdruppeltjes, die in de lucht zweven en het zicht aan het aardoppervlak beperken. Simpel gezegd is mist niets anders dan een wolk die op straat ligt. Er worden vele soorten mist onderscheiden, maar ontstaan doen ze allemaal op vrijwel dezelfde manier. Koude lucht...

Lees verder
1990
2021-06-21
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

mist

mist - Waterdruppels of ijskristallen in de lucht die zo geconcentreerd zijn dat ze het zicht aanzienlijk verminderen.

1984
2021-06-21
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

mist

toestand van de atmosfeer nabij het aardoppervlak, waarbij het zicht ten gevolge van uiterst fijne waterdruppeltjes niet meer dan 1000 m bedraagt. Is het zicht slecht, maar toch nog meer dan 1000 m, dan wordt gesproken van nevel. Mist kan op verschillende manieren ontstaan. De meest voorkomende mistvorm in Nederland is de stralingsmist. Deze ontsta...

Lees verder
1971
2021-06-21
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Mist

Mist - Bij mist moeten volgens het Vaarreglement art. 23, dag en nacht bepaalde seinen worden gegeven. Ook in het ZAR en het BAR worden verplichte mistseinen gegeven. Weinig jachten hebben radar en het is voor houten en polyester jachten wel zaak dat ze gezien worden door de schepen die met radar varen. Een goede → radarreflector is dan onontb...

Lees verder
1954
2021-06-21
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Mist

water in de atmosfeer in nevelvorm. zie ook radio-actieve mist.

1952
2021-06-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Mist

s., damp, mist, dize.

1950
2021-06-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Mist

m. (-en), 1. verdichting van waterdamp die zich onmiddellijk boven de aardbodem vertoont, laagwolk die de aarde raakt: de mist benam alle uitzicht; de mist trekt op, wordt onzichtbaar (door verhoging van temperatuur); 2. (fig.) wat de glans, de klaarte of duidelijkheid vermindert: een mist scheen over zijn hersenen te hangen, hij wa...

Lees verder
1949
2021-06-21
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Mist

waterdruppeltjes van ca 0,01 mm middellijn die door hun fijne verdeeldheid urenlang in de aan de aardoppervlakte grenzende, luchtlaag kunnen zweven. Voor het ontstaan: z Dauwpunt. Bij mist is, in tegenstelling met nevel*, de horizontale zichtbaarheid minder dan 1 km.

Lees verder
1933
2021-06-21
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Mist

→ Nevel.

1933
2021-06-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Mist

Samengehoopte massa van waterdrupjes van ca. 0,01 mm middellijn (➝ Druppel), welke in de aan de aardoppervlakte grenzende luchtlaag zweven. Wordt ook gedefinieerd als een tot aan het aardoppervlak reikende wolk. De m. komt meestal in den vorm van een sluier voor, waarvan het bovenvlak golvend of effen is, soms in den vorm van mistbanken. Zijn hoogt...

Lees verder
1928
2021-06-21
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Mist

In den dampkring is altijd een grotere of kleinere hoeveelheid waterdamp aanwezig, die wij echter eerst kunnen waarnemen, als ze tot fijne waterdeeltjes is gecondenseerd; dit noemen wij mist. Op het vlakke land noemen wij een wolk, die op het aardoppervlak is neergedaald, ook mist. Een kenmerkend onderscheid tussen deze bestaat eigenlijk niet. Dikw...

Lees verder
1916
2021-06-21
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Mist

Mist - is op zee een voor de scheepvaart zeer hinderlijk natuurverschijnsel, dat ontstaat als de temperatuur het dauwpunt bereikt en de in de lucht aanwezige waterdamp condenseert. In het algemeen neemt met toenemende breedte de mistfrequentie toe. Zeer bekend zijn de mistbanken bij de New-Foundlandbank ; deze komen het meest voor bij windrichtinge...

Lees verder
1898
2021-06-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Mist

1. Mist Zie MEST. 2. Mist m. (-en), laag bij de aarde drijvende waterdamp, zoodanig verdicht dat hij zichtbaar is: mist is eene laag bij den grond drijvende wolk; de mist benam alle uitzicht; de mist trekt op, wordt onzichtbaar (door verhooging van temperatuur); — in mist en nevelen gehuld.

Lees verder
1898
2021-06-21
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Mist

zie Damp.