Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Mist

betekenis & definitie

Meteorologische meteoor, bestaande uit uiterst fijne, meestal microscopisch kleine waterdruppeltjes, die in de lucht zweven en het zicht aan het aardoppervlak beperken. Simpel gezegd is mist niets anders dan een wolk die op straat ligt.

Er worden vele soorten mist onderscheiden, maar ontstaan doen ze allemaal op vrijwel dezelfde manier. Koude lucht kan minder vocht bevatten dan warme lucht. Wanneer vochtige lucht dicht bij het aardoppervlak afkoelt, komt er een moment waarop de lucht verzadigd raakt. De lucht kan dan niet meer waterdamp bevatten. Als de temperatuur dan nog een fractie verder daalt, condenseert de waterdamp voor een deel uit. Er ontstaan heel kleine waterdruppeltjes, of kleine ijskristalletjes als het erg koud is. Mistvorming is een geleidelijk proces van, normaal gesproken, enkele tientallen minuten. Mist ontstaat niet, zoals veel mensen denken, als het ware bij toverslag. Mist ontstaat bijvoorbeeld boven een vochtig weiland. En in een heel zwakke wind van bijvoorbeeld 1 m per seconde (=windkracht 1 op de schaal van Beaufort) trekt zo'n mistbank in een tijdsbestek van 10 tot 20 seconden over een autoweg. Vooral daarin schuilt het gevaar van mist voor het wegverkeer.
In de meteorologie wordt, volgens internationale afspraken, van mist gesproken wanneer het zicht niet meer dan 1 km bedraagt. Met zichtwaarden tussen 1 en 2 km spreken we van nevel. Voor het verkeer gelden heel andere normen. Verkeershinderend wordt mist beschouwd als men niet verder kan kijken dan 200 m of minder. Het ligt voor de hand dat deze verschillende normen nogal eens oorzaak zijn van misverstanden.
Mist ontstaat bij voorkeur tijdens heldere avonden en nachten, bij weinig of geen bewolking dus, een zgn. stralingsnacht. Het aardoppervlak kan dan naar hartenlust warmte uitstralen, zonder dat eventuele bewolking die warmtestroom tegenhoudt. Bovendien mag er maar weinig wind zijn, omdat anders te veel menging zou optreden met drogere lucht op wat grotere hoogte. Maar aangezien er, om het proces in gang te zetten, toch wel wat menging van de lucht moet zijn, mag het ook weer niet windstil zijn. Overdag verloopt het proces in principe andersom. De zon verwarmt de vochtige luchtlaag aan het aardoppervlak en de mist zal weer oplossen. Tenminste, als de zon daartoe de kans krijgt, als er dus niet te veel bewolking is en als de zon voldoende kracht heeft.

Zie ook: dalmist
Zie ook: grondmist
Zie ook: heiigheid
Zie ook: regenmist
Zie ook: rijp
Zie ook: ruige rijp
Zie ook: slootmist
Zie ook: stadsmist
Zie ook: stralingsmist
Zie ook: terminologie
Zie ook: verdampingsmist
Zie ook: wolkenvorming
Zie ook: ijsmist
Zie ook: zeerook
Zie ook: arctische zeerook