2020-04-07

Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek is gericht op het vinden van statistische bewijzen en biedt daardoor antwoorden die in hoeveelheden worden uitgedrukt. Het doel van een kwantitatief onderzoek is daarom vaak het kunnen doen van uitspraken over een bepaalde groep, oftewel generaliseren. Voorbeelden van een kwantitatief onderzoek is een onderzoek naar hoeveel mensen er in Nederland de spits vermijden, of uit hoeveel personen een bepaalde doelgroep bestaat. Een kwantitatief onderzoek wordt dus meestal over ee...

2020-04-07

Kwantitatief onderzoek

Onderzoek waarbij het onderzoeksmateriaal bestaat uit cijfermatige gegevens, die statistisch geanalyseerd worden om antwoord te geven op de onderzoeksvraag.

2020-04-07

Kwantitatief onderzoek

Onderzoek waarbij het onderzoeksmateriaal bestaat uit cijfermatige gegevens, die statistisch geanalyseerd worden om antwoord te geven op de onderzoeksvraag.

2020-04-07

Kwantitatief onderzoek

Dit type onderzoek is gericht op een meer cijfermatige, convergerende en objectieve aanpak. Het bestaat meestal uit een groter aantal cases dat met een vaste aanpak worden bekeken, uit statistische analyses van data of uit experimenten. Aan het onderzoek ligt een formele aanpak aan ten grondslag en het heeft een gestructureerd karakter. Onderzoekers gaan aan de slag met een duidelijke vraagstelling en onderzoekskader en bewaken continu de gevolgde methodiek. Kwantitatief onderzoek schept in new...

2020-04-07

Kwantitatief onderzoek

Onderzoek waarbij het onderzoeksmateriaal bestaat uit cijfermatige gegevens, die statistisch geanalyseerd worden om antwoord te geven op de onderzoeksvraag.

2020-04-07

kwantitatief onderzoek

Onderzoek gericht op het verzamelen van informatie bij een groot aantal mensen of organisaties waarbij de informatie in getallen wordt uitgedrukt zodat een statistische analyse mogelijk is.

2020-04-07

Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek is het verzamelen van data en meetresultaten die statistisch verwerkt kunnen worden.

2020-04-07

kwantitatief onderzoek

Onderzoek dat vooral gericht is op het beantwoorden van hoeveel- en 'hoe groot'-vragen en daarbij gebaseerd is op tel- en rekenwerk met betrekking tot doorgaans veel gegevens.

2020-04-07

kwantitatief onderzoek

Onderzoek dat antwoord geeft op vragen die in termen van hoeveelheid kunnen worden uitgedrukt.

2020-04-07

kwantitatief onderzoek

onderzoek dat generaliserend is, je hebt veel data nodig.

2020-04-07

kwantitatief onderzoek

Onderzoek met cijfermatige uitkomsten die een min of meer betrouwbaar beeld geven van de werkelijkheid. Statistische betrouwbaarheid staat centraal; daarom is het noodzakelijk een groot aantal personen te ondervragen.

2020-04-07

Kwantitatief onderzoek

Onderzoek waarin de frequentie waarin zaken voorkomen beschouwd wordt door de waarden die variabelen aannemen te tellen; ook worden in kwantitatief onderzoek de verbanden tussen variabelen in maat en getal uitgedrukt.