Wat is de betekenis van Longitudinaal onderzoek?

2017
2021-12-04
Hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteitsproblemen

Jolanda van der Meijden & Markus van Alphen

Longitudinaal onderzoek

Longitudinaal onderzoek - onderzoeksobjecten (in dit geval mensen) worden voor langere tijd gevolgd, in het bijzonder om causale verbanden te ontdekken.

2017
2021-12-04
Drs. Markus van Alphen

Auteur van het boek Inleiding in de counselling

Longitudinaal onderzoek

onderzoeksobjecten (in dit geval mensen) worden voor langere tijd gevolgd, in het bijzonder om causale verbanden te ontdekken.

2016
2021-12-04
Cijfers spreken

Cijfers spreken

longitudinaal onderzoek

Onderzoek dat gedurende langere tijd wordt uitgevoerd om veranderingen te kunnen meten; is daarmee tegenhanger van transversaal onderzoek.

2007
2021-12-04
Piet van der Ploeg

Auteur Psychologie woordenboek

Longitudinaal onderzoek

Longitudinaal onderzoek is een methode van onderzoek waarbij de proefpersonen over een lange­re perioden, van soms vele jaren, met enige regelmaat onderzocht worden. De bedoeling hier­van is om bepaald gedragsdimensies in de tijd te volgen en zo kan men bijvoor­beeld zien of gedragsdimensies slechts in bepaalde fase van het leven voorkomen of meer...

Lees verder
1993
2021-12-04
NIMA

Nima marketing lexicon

Longitudinaal onderzoek

Onderzoek naar de waarden van variabelen zoals die zich over een bepaald tijdsverloop voordoen.

1992
2021-12-04
Basisboek Methoden en Technieken

Basisboek Methoden en Technieken

Longitudinaal onderzoek

Onderzoek waarbij in de loop der tijd op steeds dezelfde manier herhaaldelijk metingen plaatsvinden om een ontwikkeling in kaart te brengen.

1973
2021-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

longitudinaal onderzoek

methode van onderzoek in de ontwikkelingspsychologie, waarbij één proefgroep gedurende lange tijd wordt gevolgd. Als bezwaren van deze methode gelden dat de groep allengs verandert en dat het te lang duurt voor men gegevens heeft, die dan inmiddels weer zijn verouderd. Daarom wordt →cross-sectional onderzoek meer toegepast.

Lees verder