Wat is de betekenis van onderzoek?

2024-04-25
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

onderzoek

Het begrip onderzoek heeft 3 verschillende betekenissen: 1) handeling van het onderzoeken. handeling van het onderzoeken, met de bedoeling om door een verzameling en analyse van gegevens tot een oplossing voor een bepaald probleem of een antwoord op een bepaalde vraag te komen, meestal binnen een bepaald vakgebied; gezamenlijke nasporingen b...

2024-04-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

onderzoek

ònderzoek - Zelfstandignaamwoord 1. het onderzoeken van iets Hij deed een onderzoek naar de herkomst van de Afrikaanse taal. onderzoek - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van onderzoeken ♢ Ik onderzoek 2. gebiedende...

2024-04-25
Bodemrichtlijn begrippenlijst

Rijkswaterstaat (2017)

Onderzoek

Onderzoek is een verzamelbegrip voor het onderdeel onderzoek in het werkproces. Met onderzoek wordt bedoeld het orienterend onderzoek, verkennend onderzoek, historisch onderzoek, nader onderzoek, saneringsonderzoek, nul-situatieonderzoek en depotkeuringen.

2024-04-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

onderzoek

onderzoek - zelfstandig naamwoord uitspraak: on-der-zoek 1. het precies kijken wat er aan de hand is ♢ de dokter doet onderzoek naar de oorzaak van zijn duizeligheid Zelfstandig naamwoord: on-der-zoek het onderzoek...

2024-04-25
Cijfers spreken

Joep Brinkman & Hilbrand Oldenhuis (2016)

onderzoek

Doelgerichte activiteit om voor het helpen oplossen van een onderkend 'probleem' kennis op te doen die nieuw is.

2024-04-25
Basisboek Facility Management

Bernard Drion & Hester van Sprang (2012)

onderzoek

Het stellen van een vraag en het op systematische en controleerbare manier zoeken van betrouwbare antwoorden op die vraag.

2024-04-25
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

onderzoek

zie openen.

2024-04-25
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Onderzoek

moet de arts in staat stellen tot een diagnose en daarop volgende therapie. Het algemene „oriënterende” onderzoek bestaat uit het opnemen van het ziekteverhaal of anamnese, de inspectie, (bezichtiging), de palpatie (betasting), de percussie (beklopping) en de auscultatie (beluistering). Daarna volgen eventueel speciale methoden om...

Wil je toegang tot alle 19 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Onderzoek

s.n., ûndersiik (it), -syk (it).