Marketing Kernstof

Geschreven door Hans Vosmer & John Smal

Gepubliceerd op 11-05-2017

kwantitatief onderzoek

betekenis & definitie

Onderzoek met cijfermatige uitkomsten die een min of meer betrouwbaar beeld geven van de werkelijkheid. Statistische betrouwbaarheid staat centraal; daarom is het noodzakelijk een groot aantal personen te ondervragen.