Wat is de betekenis van Kwalitatief onderzoek?

2024-02-28
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is onderzoek gericht op meningen, opvattingen, gedragingen en gevoelens van personen. Resultaten uit kwalitatief onderzoek zijn hierdoor minder specifiek en te generaliseren dan resultaten uit kwantitatief onderzoek. De uitkomst van een kwalitatief onderzoek is minder statistisch representatief, en geeft meer een indicatie wee...

2024-02-28
Dit is onderzoek!

Ben Baarda (2014)

Kwalitatief onderzoek

Onderzoek waarbij problemen in en van situaties, gebeurtenissen en personen beschreven en geïnterpreteerd worden met behulp van gegevens van kwalitatieve aard, zoals belevingen, ervaringen, betekenisverleningen die verzameld zijn via open interviews en/of participerende observatie en/of gebruik van bestaande documenten.

2024-02-28
Marketing Kernstof

Hans Vosmer & John Smal (2012)

kwalitatief onderzoek

Kleinschalig onderzoek waarvan de uitkomsten alleen als indicatie gebruikt mogen worden. Resultaten kunnen niet in cijfers worden uitgedrukt en er kunnen geen algemene conclusies uit worden getrokken.

2024-02-28
Ontwerpen van technische innovaties

I. Oskam & L. Hoiting & K. Cowan & P. Souren (2012)

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is onderzoek zonder nauwkeurige meetresultaten maar met diepgaand inzicht in verbanden, achtergronden, oorzaken en gevolgen.

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-28
Bedrijfskunde Integraal

Peter Thuis & Rienk Stuive (2011)

kwalitatief onderzoek

Onderzoek gericht op verkrijgen van informatie over wat, hoe en waarom in een bedrijf.

2024-02-28
Communicatie Handboek

Wil Michels (2001)

kwalitatief onderzoek

Onderzoek om dieperliggende redenen te achterhalen zoals imago’s en attitudes.

2024-02-28
Verpleegkundig woordenboek

Anneke van Schie (2000)

Kwalitatief onderzoek

Onderzoek waarin de aard der dingen beschouwd wordt en niet de frequentie ervan.

2024-02-28
Taaltopics Rapporteren

Cees Braas, Rinke van Couwelaar & Judith kat (1996)

kwalitatief onderzoek

onderzoek dat inzoomt op een specifieke situatie.

2024-02-28
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Baarda, Bakker, Fischer, Julsing, Peters, van der Velden & de Goede (1995)

Kwalitatief onderzoek

Onderzoek waarbij problemen in en van situaties, gebeurtenissen en personen beschreven en geïnterpreteerd worden met behulp van gegevens van kwalitatieve aard, zoals belevingen, ervaringen en betekenisverleningen, die verzameld zijn via open interviews en/of participerende observatie en/of gebruik van bestaande documenten.

2024-02-28
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

kwalitatief onderzoek

In marktonderzoek een vaak kleinschalig onderzoek, waarbij de waarnemingen gewoonlijk niet in getallen worden uitgedrukt. Kwalitatief onderzoek kan toegepast worden als vooronderzoek met als doel het probleem te structureren ten behoeve van een kwantitatief onderzoek. Daarnaast kan kwalitatief onderzoek toegepast worden voor het begrijpen en verkla...

2024-02-28
Basisboek Methoden en Technieken

Baarda, Bakker, van der Hulst, Julsing, Fischer & van Vianen (1992)

Kwalitatief onderzoek

Onderzoek waarbij problemen in en van situaties, gebeurtenissen en personen beschreven en geïnterpreteerd worden met behulp van gegevens van kwalitatieve aard, zoals belevingen, ervaringen en betekenisverleningen, die verzameld zijn via open interviews en/of participerende observatie en/of gebruik van bestaande documenten.