Wat is de betekenis van Delphi-onderzoek?

2018
2022-05-19
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

Delphi-onderzoek

Onderzoeksvorm waarin resultaten verkregen worden door de mening van deskundigen te inventariseren en in verschillende Delphi-ronden tot overeenstemming (consensus) te komen.

2014
2022-05-19
Dit is onderzoek!

Dit is onderzoek!

Delphi-onderzoek

Het in verschillende ronden systematisch exploreren van ideeën, vaak van experts, over een specifiek onderwerp. Dit onderzoek wordt vaak gebruikt voor beleidsontwikkeling.

2001
2022-05-19
Communicatie Handboek

Communicatie Handboek

delphi-onderzoek

Een onderzoek waarbij aan een beperkt aantal deskundigen naar hun mening wordt gevraagd over een specifiek onderwerp.

1995
2022-05-19
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Delphi-onderzoek

Het in verschillende ronden systematisch exploreren van ideeën, vaak van experts, over een specifiek onderwerp. Dit onderzoek wordt vaak gebruikt voor beleidsontwikkeling. Ook expertonderzoek genoemd.

1993
2022-05-19
NIMA

Nima marketing lexicon

Delphi-onderzoek

Vorm van marktonderzoek, vaak ingezet in een vroeg stadium van het productontwikkelingsproces, waarbij men de mening van experts verzamelt in een aantal ronden.

1989
2022-05-19
Grondslagen van de Marketing

Geschreven door Bronis Verhage

Delphi-onderzoek

Uitgebreide vorm van expertonderzoek waarbij deskundigen in een aantal ronden elk hun eigen mening geven. Door hen – na iedere ronde – telkens de visie van de andere experts voor te leggen (waarna zij desgewenst hun mening mogen bijstellen), probeert de marktonderzoeker concensus te krijgen.