Wat is de betekenis van Karel de Stoute?

2023-06-08
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

karel de stoute

Bourgondische vorst, zoon van Filips de Goede, zette de uitbreidingspolitiek van zijn vader voort.

Direct toegang tot alle 12 resultaten over Karel de Stoute?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-08
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Karel de stoute

(? 1433 - Nancy 1477) Hertog van Bourgondië, graaf van Holland. Zoon van Filips de Goede. Ontbood in 1469 zowel gezanten uit Westerlauwers Friesland als uit de stad Groningen naar ’s-Gravenhage om over zijn rechten te spreken. De stad riep de hulp in van haar landsheer, de bisschop van Utrecht David van Bourgondië, die ook door een...

Lees verder
2023-06-08
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Karel de Stoute

Karel de Stoute, hertog van Bourgondië (1467-1477), *10.11.1433 Dijon +(gesneuveld) 5.1.1477 bij Nancy; zoon van → Filips de Goede en → Isabella van Portugal. Hij huwde driemaal; onder anderen op 30.10.1454 met zijn nicht Isabella van Bourbon, dochter van hertog Karel I en Agnes van Bourgondië en op 3.7.1368 met → Margaretha van York, zus van Eduar...

Lees verder
2023-06-08
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Karel de stoute

(1433-1477), hertog van Bourgondië, Brabant, Luxemburg, graaf van De karakteristiek van een radiobuis bij verschillende anodespanningen Vlaanderen, Henegouwen, Holland en Zeeland. Volgde zijn vader Philips de Goede op in 1467. Hij leverde ononderbroken strijd tegen zijn aartsvijand Lodewijk XI van Frankrijk. Zijn opzet Duits koning te worden...

Lees verder
2023-06-08
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Karel de Stoute

hertog van Bourgondië (1467—77), *10.11.1433 Dijon. ✝ 5.1.1477 bij Nancy; zoon van → Filips de Goede en Isabella van Portugal; huwde 1440 Catharina (✝ 1446), dochter van de Franse koning Karel VII en 1454 zijn nicht Isabella van Bourgondië (✝ 1465), uit welk huwelijk → Maria van Bourgondië werd geboren; zette de cen...

Lees verder
2023-06-08
Historische figuren van de Lage Landen

Dankers en Verheul (1965)

Karel de stoute

(1433-1477) Hertog van Bourgondië, Brabant, Limburg en Luxemburg, graaf van Vlaanderen, Holland, Zeeland en Henegouwen (1467-77), zoon en opvolger van Filips de Goede. Streefde naar het herstel van het Middenrijk van Lotharius door poging het gebied tus- sen de Nederlanden en het hertogdom Bourgondië te veroveren. Dwarsgezeten door zijn a...

Lees verder
2023-06-08
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

KAREL DE STOUTE

hertog van Bourgondië, graaf van Holland (Dijon 14.11.1433-voor Nancy 4.1. 1477). Eiste 1469-70 van Frl. onderwerping; de Vetkopers wilden er op ingaan, maar de Schieringers straften Dokkum af, de Hollandse steden wilden de last van een (kaper)oorlog niet alleen dragen: zo bereikte hij niets. K. gaf niet toe, maar had elders de handen vol.Zie...

Lees verder
2023-06-08
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Karel de Stoute

hertog van Bourgondië (1467-1477), geb1433Zoon van Philips de Goede. Richtte 1465 de Ligue-du-bien-public open versloeg Lodewijk XI van Frankrijk bij Montlhéry, verkreeg bij de vrede van Conflans Boulogne, Guines en Ponthieu, dwong Lodewijk XI 1468 te Péronne om van zijn aanspraken op Bourgondië afstand te doen, zag 1473 zij...

Lees verder
2023-06-08
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Karel de stoute

(le Téméraire), hertog van BOURGONDIË, Brabant, Limburg en Luxemburg, graaf van Vlaanderen, Artois, Bourgondië, Henegouwen, Holland, Zeeland en Namen, enz. (Dijon 10 Nov. 1433 - gesn. bij Nancy 5 Jan. 1477), zoon van Philips de Goede en van Isabella van Portugal, ontving bij zijn doop de titel van graaf van Charollais...

Lees verder
2023-06-08
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Karel de stoute

(1433/'77), hertog v. Bourgondië, regeerde 1467/!77, versloeg Lodewijk XI 1465, veroverde 1475 Lotharingen, werd 1476 d/d Zwitsers verslagen bij Grandsou en Murten, sneuvelde voor Nancy.

2023-06-08
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Karel de Stoute

hertog van Boergondië 1467-1477, ° 1433 te Dijon, stichtte met Franse leenmannen de Ligue du Bien public, versloeg zijn doodsvijand koning Lodewijk XI van Frankrijk 1465 bij Montlhéry, volgde 1467 zijn vader Filips de Goede in Boergondië en de Nederlanden op en vormde het plan om het Rijk van Lotharius I te herstellen. Tijdens...

Lees verder
2023-06-08
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Karel de stoute

Karel de stoute - hertog van Bourgondië, geb. 1433, voerde tijdens ’t leven van zijn vader Philips van Bourgondië den titel van graaf van Charolais. Met Frans van Bretagne en andere Fransche grooten vormde hij de Ligue du bien public tegen Lodewijk XI van Frankrijk. Na de overwinning behaald te hebben bij Montlhéry (1465), dwong K. den koning tot d...

Lees verder