Wat is de betekenis van Karel?

2023-10-03
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

Karel

(1970+) (meestal verkleinvorm) (sch.) mannelijk geslachtsdeel. Vgl. Bello*; Charel*; Frederik*; Gerrit*. • (L. Lievevrouw-Coopman: Gents Woordenboek. 1974) • (Geïllustreerde Encyclopedie van de Sexualiteit. Ned. vertaling van The Visual Dictionary of Sex. H.J.W. Becht-Amsterdam. 1977-1980. Woordenlijst p. 126) • (H. Mullebrouc...

2023-10-03
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Karel

Eenstammige Germaanse naam, een van de weinige die oorspronkelijk niet-samengesteld voorkwamen. De naam Karel komt overeen met Nederlands kerel, in de betekenis 'man, vrije man (die niet van adel was)'. Carolus is de Latijnse vorm. Ofschoon de naam Karel in vele vorstenhuizen voorkwam (vandaar dat de meeste Karels een bijnaam hebben: de Grote, de K...

Direct toegang tot alle 17 resultaten over Karel?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-03
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Karel

Karel - Eigennaam 1. (mannelijke naam) jongensnaam 2. (spellingsalfabet) spelwoord van het Nederlandse spellingalfabet voor de letter k Synoniemen [2] kilo

2023-10-03
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Karel

Karel, Theodoor Henri Antoine Meinrad, graaf van Vlaanderen, prins van België, *10.10.1903 Brussel, +1.6.1983 Oostende. Tweede zoon van koning Albert I en koningin Elisabeth, broer van koning Leopold III. Bleef tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken in België en werd na de bevrijding in september 1944 door de Verenigde Kamers tot regent van Be...

2023-10-03
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Karel

Théodore Henry Antoine Meinrad, graaf van Vlaanderen, *10.10.1903 Brussel, ✝ 1.6.1983 Oostende.

2023-10-03
Historische figuren van de Lage Landen

Dankers en Verheul (1965)

Karel

(Karel Théodore Henri Antoine Meinrad; 1903-1983) Graaf van Vlaanderen, prins van België; tweede zoon van koning Albert en koningin Elisabeth. Hij was van september 1944 tot juli 1950 regent van het koninkrijk, de periode dat België gebukt ging onder de koningskwestie, de politieke crisis rond de terugkeer van K.'s broer, koni...

2023-10-03
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Karel

m Eenstammige Germ. naam, een van de weinige die oorspr. niet-samengesteld voorkwamen. De naam Karel komt overeen met Ndl. kerel, in de betekenis 'man, vrije man (die niet van adel was)’. Carolus is de Lat. vorm. Ofschoon de naam Karel in vele vorstenhuizen voorkwam (vandaar dat de meeste Karels een bijnaam hebben: de Grote, de Kale, de...

2023-10-03
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Karel

naam v. tal v. vorsten. Frankische Rijk: 1) K. Martel (± 689/741), 720 majordomus v/h Frankische Rijk, versloeg de Arabieren; 2) K. I, → K. de Groote; 3) K. II (823/877), de Kale, Roomsch keizer 875/877; 4) K. III (839/888), de Dikke, Roomsch keizer 881/887. Roomsch-Duitsche keizers: 5) K. IV (1316/’78), regeerde 1355n8; 6) &r...

2023-10-03
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Karel

Zie ook → Carel; Charles; Carlos; Carolus.

2023-10-03
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Karel

m. (-s; -tje) ➝ Carolus.

2023-10-03
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Karel

I. Karel Martel, d. w. z. strijdhamer, zoon van Pepijn van Herstal en van Chalpaïde, geboren circa 690. Hij was majordomusvan hetFrankische rijk 714—741. Wij behandelen hem hier alleen in zijn beteekenis voor kerk en Christendom. Karel Martel versloeg de Mohammedanen, die al vooruit gedrongen waren in Gallië te Poitiers 732 en te N...

2023-10-03
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Karel

→kerel.

2023-10-03
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Karel

(germaansch, sterk, moedig, man; lat. Carolus, duitsch, zweedsch, deensch Karl, fr., eng., Charles, ital. Carlo, sp., port. Carlos, roemeensch Carol) naam van een aantal vorsten en personen van vorstelijken bloede, van wie wij vermelden:1) K. (Frederik), groothertog van Baden, geb. te Karlsruhe 22 Nov. 1728, werd in 1746 markgraaf van Baden-Durlach...

2023-10-03
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Karel

m. (-s), algemeen voorkomende mansnaam; roepnaam voor kellners; — lief, pol, minnaar; — orde van Karel XIII, Spaanscheridderorde; orde van Karel XII, ridderorde van Zweden en Noorwegen; orde van Karel II, ridderorde van Monaco; orde van Karel Frederik, Badensche militaire ridderorde van verdiensten.

2023-10-03
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Karel

Karel. Vele vorsten hebben ouder dezen naam geregeerd; de merkwaardigste zijn: Vorsten uit het Carolingische Huis, namelijk: Karel Martel of Karel de Strijdhamer, een zoon van Pepyn van Herstal en van Alpheïde. Hij werd geboren omstreeks het jaar 690. Toen zijn vader in 114 overleden was, hield zijne Stiefmoeder Plectrude hem te Keulen gevangen, o...

2023-10-03
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Karel

lat. Carolus, fr. en eng. Charles, duitsch Karl, naam van eene groote menigte personen, waarvan wij de voornaamste hier zullen indeelen in 10 rubrieken, in de volgende orde:1) heiligen; 2) koningen van Frankrijk; 3) fransche prinsen, hertogen van Burgundië, d° van Lotharingen, koningen van Navarre; 4) keizers van Duitschland; 5) koningen v...

2023-10-03
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Karel

Karel, m. zie KEREL. *-, orde van - III, spaansche ridderorde; orde van - XII, ridderorde van Zweden en Noorwegen; orde van - II, ridderorde van Monaco; orde van - Frederik, badensche militaire ridderorde van verdiensten.