Wat is de betekenis van in arren moede?

2023-06-10
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

in arren moede

in arren moede - Frase 1. ten einde raad, bij gebrek aan beter Nadat de inbreker muurvast in de schoorsteen bleef steken, belde hij in arren moede maar de politie.

Lees verder
2023-06-10
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

In arren moede

Er bestond vroeger een woord ene, dat geheel uit onze taal verdwenen is, behalve in de vorm arre, die alléén nog in bovengenoemde uitdrukking voorkomt. Ene betekende: verdwaald. Het Duitse irre: het spoor bijster, verdoold en sich irren: zich vergissen, zijn er duidelijk mee verwant. Uit deze grondbetekenis ontstond die van: in de war...

Lees verder
2023-06-10
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate (1977)

in arren moede

De uitdrukking in arren moede is oud van herkomst en is in de loop der eeuwen danig in betekenis verzwakt. Het woord arre ook wel erre of irre betekende in het Middelnederlands ‘verdwaald’ en overdrachtelijk: buiten zichzelve van woede of verdriet. Sedert de Gouden Eeuw komt het woorde arre nog slechts voor in de uitdrukking ‘in a...

Lees verder

Direct toegang tot alle 7 resultaten over in arren moede?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-10
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

In arren moede

in gramschap, in toorn, in woede; t.w. bij de vermelding van een handeling die iemand onder de invloed van die hartstocht verricht. Het bnw. ar(re), Mnl. in de regel erre, betekent oorspr. verdwaald, het spoor bijster (vgl. Hd. irre), vandaar: buiten zich zelve van aandoening of hartstocht, en vervolgens verbolgen, verstoord, toornig, welke beteken...

Lees verder
2023-06-10
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

In arren moede

D.w.z. in gramschap, in toorn, in woede; t.w. bij de vermelding van een handeling, die iemand onder den invloed van dien hartstocht verricht. Het bijv. naamw. arre, mnl. in den regel ere, beteekent oorspr. verdwaald, spoorbijster (vgl. hd. ire); vandaar buiten zich zelven van aandoening of hartstocht, en vervolgens ve...

Lees verder
2023-06-10
Keur van Nederlandsche woordafleidingen

J.Pluim (1911)

In arren moede

Dit ar was in ’t Mnl. arre of erre en bet. : toornig. De oorspr. bet. is : verdwaald, van den Idg. wt. ers = dolen, (’t Got. heeft nog arzeis; Lat. errare = dwalen; erratum — drukfout, of liever: dwaling, vergissing.) Toornigheid werd als een afdwaling van den geest beschouwd, dus: in arren moede. Vgl. nog ’t Mnl.: ,,Hi was...

Lees verder
2023-06-10
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

In arren moede

in gramschap, in toorn, in woede; t.w. bij de vermelding van een handeling die iemand onder de invloed van die hartstocht verricht. Het bnw. ar(re), Mnl. in de regel erre, betekent oorspr. verdwaald, het spoor bijster (vgl. Hd. irre), vandaar: buiten zich zelve van aandoening of hartstocht, en vervolgens verbolgen, verstoord, toornig, welke beteken...

Lees verder