Wat is de betekenis van In?

2018
2023-02-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

in

in - bijwoord, voorzetsel 1. niet (als woorddeel, ook im of il) ♢ informeel, immobiel, illegaal 2. geeft een richting aan ♢ we gingen het bos in 3. in de mode ...

Lees verder
2009
2023-02-02
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

in

→ laatste negen

1998
2023-02-02
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

In

1. - zijn,deel uitmakend van de bijdetijdse cultuur van een bepaalde sociale groep; in de be-langstelling, in de mode zijn. Opgekomen in de jeugdtaal van de jaren zestigen ontleend aan het Engels (de termen in en outwerden door het Engelse tijdschrift Esquirein de jaren vijftig gelanceerd). In eerste instantie gebruikt m.b.t. kleding, later ook van...

Lees verder
1973
2023-02-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

in

I. vz., 1. van plaats, om een zich bevinden, zich bewegen of een komen binnen een besloten ruimte of een stof aan te duiden: hij woont — de stad; er ligt een ton het water; — iets wroeten; zij gaat een klooster; de bliksem sloeg— de toren; zonder lidw.: hij lag — bed; het schip steekt zee, is — volle zee;voor de namen...

Lees verder
1967
2023-02-02
Kerkelijk woordenboek

Termen uit het katholieke leven (1967)

In

beteekent „in”, „ten”, „ter”.

1963
2023-02-02
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar

in

Bij de benaming van ziekenhuistarieven wordt ‘in’ gebruikt voor ‘inclusief’ en ‘out’ voor 'exclusief’ (alle andere dan de ligkosten). Zie bijv. de cit. De minister ontkende dat bij het nemen van een beslissing voor een ‘all-in-arts-in' tarief voor de overheidsziekenhuizen wat betreft de derd...

Lees verder
1955
2023-02-02
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

In

indium (element).

1954
2023-02-02
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

In

is het chem. symbool voor indium.

1952
2023-02-02
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

In

praep., yn; — huis, yn ’e hûs, oer (de) hûs, oer de flier.

1951
2023-02-02
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

In

in; er wohnt im ersten Stock, hij woont op de eerste verdieping; in dieser Weise, op deze wijze; in kurzem, binnenkort; ins Ausland reisen, naar het buitenland reizen; ins Konzert, Theater, Kino gehen, naar 't concert, de schouwburg, de bioscoop gaan; in einer Stunde, over een uur, binnen een uur; im voraus, bij voorbaat; der hat’s in si...

Lees verder
1951
2023-02-02
Italiaans

Woordenboek Italiaans (IT-NL) 1951

in

in; aan; met; naar; op; te enz., in casa, in huis; in tre mest, binnen drie maanden; in dito, aan de vinger; pittura in tela, schilderij op doek; nella strada, op straat; in regalo, ten geschenke; essere in due, met zijn tweeën zijn; tenere in capo, op het hoofd houden; in viaggio, op reis; se fossi in te, als ik in jouw plaats was; in tua vec...

Lees verder
1950
2023-02-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

In

(scheik.) indium.

1949
2023-02-02
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

In

P r a e p. c. a c c.I. Van plaats: a. (van een plaats, die bereikt wordt) in, naar, in . . . binnen, in . . . af (neer). b. (van richting = ad) naar . . . (toe), naar, -waarts, zo ook in . . . versus, Sall., Curt. II. Van tijd: a. (ter aanduiding van de tijd, tot in welke iets duurt) tot in (op), in lucem, tot op klaarlichte...

Lees verder
1948
2023-02-02
Spaans woordenboek (SP-NL) 1948

Dr. C.F.A. van Dam

In

de war brengen in een discussie, arropar, met kleren beschutten; bedekken, toedekken; ingekookt druivensap bij de wijn voegen, arrope, m. siroop, stroop (van mo6t). arropea, /. boeien, arropia, f. honingkoek, arrostrar, het hoofd-, weerstand bieden aan; trotseren; neiging vertonen voor iets; ~se, zich met iemand meten, arroyada, f....

Lees verder
1939
2023-02-02
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

In

Ontkennend voorvoegsel — on. . Wordt im voor m, b, p; ir voor r, il voor l, i voor gn.

1937
2023-02-02
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

in

I. Ned., vz. (1 met het denkbeeld van rust of beweging in een ruimte, ter aanduiding, dat iets zich bevindt, aanwezig is, geschiedt enz. binnen een ruimte; 2 bij w.w., die een beweging uitdrukken: naar iets, binnen iets komende; 3 fig. in verschillende toepassingen): 1. hij is in de kamer, het huis, de stad; 2. in huis komen; in de stad komen; 3. i...

Lees verder
1933
2023-02-02
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

In

symbool v. scheik. element. → Indium.

1933
2023-02-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

In

In de scheik. de afkorting voor het element indium.

1930
2023-02-02
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

in

I. vz. 1. binnen een ruimte : – de kamer; – het huis; – het land. 2. naar iets om er binnen te komen : – de stad rijden. 3. binnen een bepaalde tijdsruimte : – de paasweek; – de winter; – de veertig zijn, tussen veertig en vijftig jaar. II. bw. 1. ter aanduiding van een beweging die gericht is naar en ein...

Lees verder
1916
2023-02-02
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

In

In - Symbool voor het scheikundig element indium.