Wat is de betekenis van In?

2018
2021-04-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

in

in - bijwoord, voorzetsel 1. niet (als woorddeel, ook im of il) ♢ informeel, immobiel, illegaal 2. geeft een richting aan ♢ we gingen het bos in 3. in de mode ...

Lees verder
2009
2021-04-20
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

in

→ laatste negen

1998
2021-04-20
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

In

1. - zijn,deel uitmakend van de bijdetijdse cultuur van een bepaalde sociale groep; in de be-langstelling, in de mode zijn. Opgekomen in de jeugdtaal van de jaren zestigen ontleend aan het Engels (de termen in en outwerden door het Engelse tijdschrift Esquirein de jaren vijftig gelanceerd). In eerste instantie gebruikt m.b.t. kleding, later ook van...

Lees verder
1973
2021-04-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

in

I. vz., 1. van plaats, om een zich bevinden, zich bewegen of een komen binnen een besloten ruimte of een stof aan te duiden: hij woont — de stad; er ligt een ton het water; — iets wroeten; zij gaat een klooster; de bliksem sloeg— de toren; zonder lidw.: hij lag — bed; het schip steekt zee, is — volle zee;voor de namen...

Lees verder
1955
2021-04-20
vreemd

Vreemde woordenboek

In

indium (element).

1952
2021-04-20
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

In

praep., yn; — huis, yn ’e hûs, oer (de) hûs, oer de flier.

1950
2021-04-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

In

(scheik.) indium.

1939
2021-04-20
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

In

Ontkennend voorvoegsel — on. . Wordt im voor m, b, p; ir voor r, il voor l, i voor gn.

1933
2021-04-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

In

In de scheik. de afkorting voor het element indium.

1916
2021-04-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

In

In - Symbool voor het scheikundig element indium.

1898
2021-04-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

In

IN, vz. van plaats : om een zich bevinden in of een komen binnen eene besloten ruimte aan te duiden : hij is in huis; hij woont in de stad; zij stond in de deur; duizenden insecten dansten in de zoele lentelucht; zij gaat in een klooster; de bliksem sloeg in den toren; tien voet in de hoogte; het schip is in zee; — ook van iets, dat als plaat...

Lees verder