Wat is de betekenis van In?

2024-06-25
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-25
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

in

in - bijwoord, voorzetsel 1. niet (als woorddeel, ook im of il) ♢ informeel, immobiel, illegaal 2. geeft een richting aan ♢ we gingen het bos in 3. in de mode ...

2024-06-25
Golfsportwoordenboek

Jan Luitzen (2009)

in

→ laatste negen

2024-06-25
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

In

1. - zijn,deel uitmakend van de bijdetijdse cultuur van een bepaalde sociale groep; in de be-langstelling, in de mode zijn. Opgekomen in de jeugdtaal van de jaren zestigen ontleend aan het Engels (de termen in en outwerden door het Engelse tijdschrift Esquirein de jaren vijftig gelanceerd). In eerste instantie gebruikt m.b.t. kleding, later ook van...

2024-06-25
Recht voor z'n raap

Rouke G. Broersma (1970)

In

in de mode, in de belangstelling, momenteel van betekenis.

2024-06-25
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

In

beteekent „in”, „ten”, „ter”.

2024-06-25
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

in

Bij de benaming van ziekenhuistarieven wordt ‘in’ gebruikt voor ‘inclusief’ en ‘out’ voor 'exclusief’ (alle andere dan de ligkosten). Zie bijv. de cit. De minister ontkende dat bij het nemen van een beslissing voor een ‘all-in-arts-in' tarief voor de overheidsziekenhuizen wat betreft de derd...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-25
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

in

gein, invorder (geld); met denkbeeld van rus of beweging binne ‘n ruimte; gedurende; bepaling van beweging in sekere rigting.