Wat is de betekenis van In?

2018
2022-06-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

in

in - bijwoord, voorzetsel 1. niet (als woorddeel, ook im of il) ♢ informeel, immobiel, illegaal 2. geeft een richting aan ♢ we gingen het bos in 3. in de mode ...

Lees verder
2009
2022-06-25
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

in

→ laatste negen

1998
2022-06-25
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

In

1. - zijn,deel uitmakend van de bijdetijdse cultuur van een bepaalde sociale groep; in de be-langstelling, in de mode zijn. Opgekomen in de jeugdtaal van de jaren zestigen ontleend aan het Engels (de termen in en outwerden door het Engelse tijdschrift Esquirein de jaren vijftig gelanceerd). In eerste instantie gebruikt m.b.t. kleding, later ook van...

Lees verder
1973
2022-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

in

I. vz., 1. van plaats, om een zich bevinden, zich bewegen of een komen binnen een besloten ruimte of een stof aan te duiden: hij woont — de stad; er ligt een ton het water; — iets wroeten; zij gaat een klooster; de bliksem sloeg— de toren; zonder lidw.: hij lag — bed; het schip steekt zee, is — volle zee;voor de namen...

Lees verder
1955
2022-06-25
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

In

indium (element).

1954
2022-06-25
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

In

is het chem. symbool voor indium.

1952
2022-06-25
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

In

praep., yn; — huis, yn ’e hûs, oer (de) hûs, oer de flier.

1950
2022-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

In

(scheik.) indium.

1949
2022-06-25
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

In

P r a e p. c. a c c.I. Van plaats: a. (van een plaats, die bereikt wordt) in, naar, in . . . binnen, in . . . af (neer). b. (van richting = ad) naar . . . (toe), naar, -waarts, zo ook in . . . versus, Sall., Curt. II. Van tijd: a. (ter aanduiding van de tijd, tot in welke iets duurt) tot in (op), in lucem, tot op klaarlichte...

Lees verder
1948
2022-06-25
Spaans

Spaans woordenboek (1948)

In

de war brengen in een discussie, arropar, met kleren beschutten; bedekken, toedekken; ingekookt druivensap bij de wijn voegen, arrope, m. siroop, stroop (van mo6t). arropea, /. boeien, arropia, f. honingkoek, arrostrar, het hoofd-, weerstand bieden aan; trotseren; neiging vertonen voor iets; ~se, zich met iemand meten, arroyada, f....

Lees verder
1939
2022-06-25
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

In

Ontkennend voorvoegsel — on. . Wordt im voor m, b, p; ir voor r, il voor l, i voor gn.

1937
2022-06-25
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

in

I. Ned., vz. (1 met het denkbeeld van rust of beweging in een ruimte, ter aanduiding, dat iets zich bevindt, aanwezig is, geschiedt enz. binnen een ruimte; 2 bij w.w., die een beweging uitdrukken: naar iets, binnen iets komende; 3 fig. in verschillende toepassingen): 1. hij is in de kamer, het huis, de stad; 2. in huis komen; in de stad komen; 3. i...

Lees verder
1933
2022-06-25
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

In

symbool v. scheik. element. → Indium.

1933
2022-06-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

In

In de scheik. de afkorting voor het element indium.

1916
2022-06-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

In

In - Symbool voor het scheikundig element indium.

1898
2022-06-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

In

IN, vz. van plaats : om een zich bevinden in of een komen binnen eene besloten ruimte aan te duiden : hij is in huis; hij woont in de stad; zij stond in de deur; duizenden insecten dansten in de zoele lentelucht; zij gaat in een klooster; de bliksem sloeg in den toren; tien voet in de hoogte; het schip is in zee; — ook van iets, dat als plaat...

Lees verder