Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

Gepubliceerd op 10-04-2020

In arren moede

betekenis & definitie

Er bestond vroeger een woord ene, dat geheel uit onze taal verdwenen is, behalve in de vorm arre, die alléén nog in bovengenoemde uitdrukking voorkomt. Ene betekende: verdwaald.

Het Duitse irre: het spoor bijster, verdoold en sich irren: zich vergissen, zijn er duidelijk mee verwant. Uit deze grondbetekenis ontstond die van: in de war, buiten zichzelf, verbolgen, gramstorig. Zo kon men spreken van: arre woorden, arre drift. Het woord moed in de uitdrukking in arrenmoede betekent: gemoed, stemming. Maar voor ons taalgevoel is in arren moede toch niet precies hetzelfde als: in toornige stemming. Veeleer drukt het uit: verbolgen tengevolge van een bittere teleurstelling, spijtig.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.