Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Gepubliceerd op 14-10-2020

In arren moede

betekenis & definitie

in gramschap, in toorn, in woede; t.w. bij de vermelding van een handeling die iemand onder de invloed van die hartstocht verricht. Het bnw. ar(re), Mnl. in de regel erre, betekent oorspr. verdwaald, het spoor bijster (vgl.

Hd. irre), vandaar: buiten zich zelve van aandoening of hartstocht, en vervolgens verbolgen, verstoord, toornig, welke betekenis in de middeleeuwen reeds zeer gewoon was. Toen ook kwam herhaaldelijk voor in erren (arren) moede, waarnaast evenzeer met of van erren moede, in de zin van in een kwade luim, in een vlaag van drift, met een boze of dolle kop, in woede, in toorn, in drift. Synonieme, thans verouderde, uitdr. zijn in euvelen moede (Mnl. in evelen moede, van evelen moede) en in grammen moede.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.