Wat is de betekenis van Hebben?

2024-07-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

hebben

hebben - Werkwoord 1. (auxl) gebruikt voor de vorming van de voltooide tijden 2. absoluut (rechtmatig of wederrechtelijk) bezitten Ik heb een mooi huis. 3. absoluut als onderdeel hebben, omvatten, bevatten Een auto heeft vier wielen. 4. absoluu...

2024-07-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

hebben

hebben - onregelmatig werkwoord uitspraak: heb-ben 1. dat het van iemand is ♢ wij hebben een rode auto 1. je hele hebben en houden [al je spullen] 2. hulpwerkwo...

2024-07-21
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

hebben

In de uitdrukking: zijn bod hebben. Een hand bezitten die het bod rechtvaardigt.

2024-07-21
Kuifje in Vlaanderen

Michel Uyen

hebben

Ik heb het voor die mannen. (Ze zijn me dierbaar.)

2024-07-21
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Hebben

het niet meer - verschrikkelijk hard moeten lachen; zich dood schamen; het erg benauwd krijgen. Jeugdtaal jaren tachtig.

2024-07-21
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

hebben

Onder dit trefwoord noteert het wnt als verwensing ramp hebbe zijn kiezen! ‘moge hij kiespijn hebben’. Aan de letterlijke betekenis denkt men niet meer als men deze verwensing gebruikt. De emotionele staat voorop en die wijst op verontwaardiging, onmacht, machteloosheid, woede enz. en kan weergegeven worden met ‘laat-ie opr...

2024-07-21
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Hebben

v., hawwe, habbe, h i e, h a w n; ietsvan, lykje op, skimerje nei; het heeft er wel wat van, it hat der wol in aertsje fan; het over iem. —, immen by de kop hawwe; ergens niet meer van —, earne troch(hinne), út wêze.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-21
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)