Synoniemen van Gewicht

2019-12-11

Gewicht

Het gewicht van een opgave geeft de bijdrage aan van die opgave/dat item tot de totaalscore. We kennen de begrippen a. Nominaal gewicht, b. Effectief gewicht. Ad a: Onder het nominaal gewicht van een opgave/item verstaan we de bijdrage van de maximaal te behalen itemscore aan de maximaal te behalen toetsscore. Indien een item 5 van de in totaal 100 punten kan opleveren, is zijn nominaal gewicht gelijk aan 0,05. Ad b: Onder effectief gewicht van een opgave/item verstaan we de bijdrage van een i...

2019-12-11

gewicht

Dat wat iets weegt. De aardbol trekt alles erop naar beneden door de aantrekkingskracht (zwaartekracht). Hoe groter je lijf is, des te meer valt er voor de aarde aan jou naar beneden te trekken. Een dik iemand heeft meer moeite de trap op te lopen, tegen de aantrekkingskracht in, dan een dun iemand, als ze tenminste even sterke beenspieren hebben. De weegschaal geeft aan hoe groot jouw massa is die de aarde naar beneden trekt. Twee op de vijf Nederlanders hebben problemen met hun gewicht. De een...

2019-12-11

gewicht

Gewicht is een van de maten waarmee leerlingen moeten leren rekenen. Dit onderdeel hoort bij het domein ‘Meten en meetkunde’, naast andere maten zoals lengte, oppervlakte, tijd en geld. In groep 1 en 2 verkennen de leerlingen het gewicht van voorwerpen om hen heen. Ze benoemen die voorwerpen in termen van ‘zwaar/licht’ en ‘zwaarder/lichter dan’. In groep 3 gebeurt het meten nog steeds vooral in de sfeer van vergelijken, maar dan wordt ook het metriek stelsel verkend. In hogere jaargr...

2019-12-11

gewicht

gewicht: het gewicht van een renner is, net zoals zijn vetpercentage, van het allergrootste belang; vooral als er moet worden geklommen is gewicht een bepalende factor. Per kilogram extra gewicht moet een renner immers, afhankelijk van de hellingsgraad, ongeveer 15 Watt extra vermogen leveren. Het spreekt voor zich dat dit ook tot uiting komt in het gewicht van het fietsmateriaal, waardoor de UCI zich genoodzaakt zag een minimumgewicht in te voeren; wattagemeter.

2019-12-11

gewicht

gewicht - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-wicht 1. het kan je voordeel geven ♢ deze zaak heeft veel gewicht 2. metalen blok met een bepaalde zwaarte ♢ de gewichtheffer tilde een gewicht van 30 kilo op 3. dat wat het weegt ♢ zijn gewicht is tachtig kilo

2019-12-11

gewicht

gewicht - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde) de kracht die een voorwerp op zijn ondersteuning of ophanging uitoefent Henk zijn gewicht is 740 Newton.|(informeel) Henk zijn gewicht is 74 kg. 2. een element met een vastgestelde zwaarte Hoeveel gewichten kun jij met je benen liften in de sportschool? Woordherkomst Afkomstig van het Middelnederlandse gewichte, dat weer afge...

2019-12-11

Gewicht

GEWICHT, o. (-en), zwaarte, grootte der zwaartekracht die op een lichaam werkt: het heeft een gewicht van 2KG.; — dat handschrift is zijn gewicht in goud waard, het is uiterst kostbaar; — die waar wordt bij het gewicht verkocht, in afgewogen hoeveelheden; — het doode gewicht, de emballage; — (hand.) goed gewicht, meer gewicht, doorslag; ook zekere korting als tegemoetkoming voor het inwegen; — (nat.) soortelijk (of specifiek) gewicht, de verhouding tusschen het gewicht van eene stof en...

2019-12-11

Gewicht

Gewicht - uit ijzer, messing, koper, lood, steen of andere stof vervaardigde lichamen, die een bij de wet voorgeschreven zwaarte hebben en waarvan men zich bedient, om de zwaarte van andere voorwerpen te bepalen of te wegen. De benaming, de grootte, de vormen van de gewichten zijn verschillend naar het gebruik, dat men er van wil maken. Voor groote, zware gewichten bezigt men meestal ijzer, voor kleinere gewichten messing of koper. Vroeger sprak men van apothekers of medicinaal-, van goudgewicht...

2019-12-11

Gewicht

Gewicht - 1) (natuurk.), kracht, waarmede de aarde een lichaam aantrekt. Om twee redenen is deze kracht aan den aequator kleiner dan aan de polen der aarde; in de eerste plaats is de afstand tot het middelpunt der aarde aan de polen kleiner dan aan den aequator (zie AFPLATTING) ten gevolge waarvan de zwaartekracht er grooter is. In de tweede plaats werkt aan den aequator de centrifugaalkracht, die tengevolge van de draaiïng der aarde ontstaat, de zwaartekracht tegen, waardoor het g. vermindert....

2019-12-11

Gewicht

Gewicht - 1° ➝ Maten en gewichten. 2° ➝ Zwaartekracht. 3° Wisk. a) Algebra. Onder het g. van een uitdrukking van de gedaante a²₀ a⁵₁ a³₂ verstaat men de som van de indices van alle factoren, dus 2 x 0 + 5 x 1 + 3 x 2 + , want de factor a0 komt tweemaal voor, enz. b) Practische wisk. Zijn x1 x2, xp uitkomsten van waarnemingen eener getallengrootheid, dan kan aan iedere xi een geheel positief getal ni (haar g.) zijn toegekend, dat aangeeft, dat ni waarnemingen v...

2019-12-11

gewicht

Maat voor hoeveelheden stof naar zwaarte. In het metrieke stelsel is de kilogram (kg) de basis van het gewichtstelsel. Oude gewichtseenheden waren o.a. Amsterdams pond (0,494 kg), Nijmeegs pond (0,470 kg) en Delfts pond (0,469 kg).

2019-12-11

gewicht

gewicht - Objecten die men gebruikt omdat ze zwaar zijn en naar beneden drukken of weerstand bieden. Bijvoorbeeld de ronde schijven die gewichtheffers gebruiken, presse-papiers, vislood en stukken metaal of keramiek die men in kledingstukken of gordijnen naait om ze naar beneden te laten hangen.