Wat is de betekenis van Soortelijk gewicht?

2024-06-21
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Soortelijk gewicht

Zie soortelijke massa.

2024-06-21
Prisma van het weer

Peter Timofeeff (1993)

Soortelijk gewicht

Zie: dichtheid

2024-06-21
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

soortelijk gewicht

soortelijk gewicht - De verhouding van de massa van een gegeven volume van een stof tot de massa van datzelfde volume water bij 4 graden Celcius.

2024-06-21
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

soortelijk gewicht

zie soortelijke massa.

2024-06-21
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Soortelijk gewicht

(s.g. : Onder het soortelijk of specifiek gewicht van een stof verstaat men het gewicht van een volume-eenheid van die stof. Men drukt het s.g. meestal uit in gramgewichten per cm3 (z. Eenheden-stelsels). Het s.g. van water bij 4°C is dan 1 g/cm. Daar bij verandering van temp. het volume van een stof verandert, terwijl het gewicht hetzelfde bli...

2024-06-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Soortelijk gewicht

afk. S.G., getal dat aangeeft hoeveel gram 1 cm3 van een stof weegt. Ook: verhouding tussen het gewicht van een bepaald volume van de stof en het gewicht van een even groot volume water; z Hydrostatische balans (zie tabel op pag. 1239).

2024-06-21
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Soortelijk gewicht

bij afkorting s.g., verhouding v/h gewicht v/e zeker volume v/e stof, bij 0° G, tot dat v/e gelijk volume gedistilleerd water v. 4° C.

2024-06-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Soortelijk gewicht

van een stof is het aantal grammen dat 1 cm3 van die stof weegt, onder normale omstandigheden van temp. en druk. Door de bepaling van het gram is het s. g. van water van 4° C temperatuur 1; daarom kan men de dichtheid van een stof bepalen als het getal, dat aangeeft, hoeveel maal zoo zwaar een bepaald volume van die stof is, vergeleken bij eenz...

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

soortelijk gewicht

o. betrekkelijke zwaarte van een stof d.i. de verhouding van het gewicht van een zeker volume van die stof bij 0 0 C. tot dat van een gelijk volume water bij 4 0 C.: het van goud is 19,5; het wordt bepaald door de piknometer. Syn. specifiek gewicht.