Wat is de betekenis van Soortelijk gewicht?

2018
2022-06-25
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Soortelijk gewicht

Zie soortelijke massa.

1993
2022-06-25
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Soortelijk gewicht

Zie: dichtheid

1990
2022-06-25
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

soortelijk gewicht

soortelijk gewicht - De verhouding van de massa van een gegeven volume van een stof tot de massa van datzelfde volume water bij 4 graden Celcius.

1981
2022-06-25
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

soortelijk gewicht

zie soortelijke massa.

1954
2022-06-25
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Soortelijk gewicht

(s.g. : Onder het soortelijk of specifiek gewicht van een stof verstaat men het gewicht van een volume-eenheid van die stof. Men drukt het s.g. meestal uit in gramgewichten per cm3 (z. Eenheden-stelsels). Het s.g. van water bij 4°C is dan 1 g/cm. Daar bij verandering van temp. het volume van een stof verandert, terwijl het gewicht hetzelfde bli...

Lees verder
1949
2022-06-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Soortelijk gewicht

afk. S.G., getal dat aangeeft hoeveel gram 1 cm3 van een stof weegt. Ook: verhouding tussen het gewicht van een bepaald volume van de stof en het gewicht van een even groot volume water; z Hydrostatische balans (zie tabel op pag. 1239).

Lees verder
1933
2022-06-25
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Soortelijk gewicht

bij afkorting s.g., verhouding v/h gewicht v/e zeker volume v/e stof, bij 0° G, tot dat v/e gelijk volume gedistilleerd water v. 4° C.

1933
2022-06-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Soortelijk gewicht

van een stof is het aantal grammen dat 1 cm3 van die stof weegt, onder normale omstandigheden van temp. en druk. Door de bepaling van het gram is het s. g. van water van 4° C temperatuur 1; daarom kan men de dichtheid van een stof bepalen als het getal, dat aangeeft, hoeveel maal zoo zwaar een bepaald volume van die stof is, vergeleken bij eenz...

Lees verder
1916
2022-06-25
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Soortelijk gewicht

De verhouding tusschen het gewicht van 1 dM3 der stof en 1 dMa zuiver water bij 40 C.

1916
2022-06-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Soortelijk gewicht

Soortelijk gewicht - Zie GEWICHT (SOORTELIJK).