Wat is de betekenis van Gewichtigheid?

2024-06-17
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-17
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Gewichtigheid

s., wichtigens, treftigens.

2024-06-17
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

2024-06-17
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

gewichtigheid

v., 1. belangrijkheid, gewicht; 2. de houding van gewichtig te zijn: hij antwoordde met grote —.

2024-06-17
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Gewichtigheid

GEWICHTIGHEID, v. het air van gewichtig te zijn: hij antwoordde met groote gewichtigheid; — (scherts.) gewichtig persoon: zijne gewichtigheid blikte zelfvoldaan den kring rond. GEWICHTIGHEIDJE, o. (-s), een parmantig klein kind ’t is zoo’n gewichtigheidje.

2024-06-17
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)