Gepubliceerd op 20-12-2016

Gewicht

betekenis & definitie

Het gewicht van een opgave geeft de bijdrage aan van die opgave/dat item tot de totaalscore.

We kennen de begrippen a. Nominaal gewicht, b. Effectief gewicht.

Ad a: Onder het nominaal gewicht van een opgave/item verstaan we de bijdrage van de maximaal te behalen itemscore aan de maximaal te behalen toetsscore. Indien een item 5 van de in totaal 100 punten kan opleveren, is zijn nominaal gewicht gelijk aan 0,05.

Ad b: Onder effectief gewicht van een opgave/item verstaan we de bijdrage van een item aan de totale variantie van een toets.

De formule voor het berekenen van het effectief gewicht Eff van een opgave i is:

$$$ {{E}{f}{f}} = \frac{{r}_{it} * {S}_{i}}{{S}_{x}} $$$

Waarin:

$$${r}_{it}$$$ = correlatie tussen scores opgave i en toetsscores t

$$${S_i}$$$ = standaarddeviatie scores opgave i

$$${S_x}$$$ = standaarddeviatie toetsscores t