Synoniemen van gewichtig

2020-02-25

gewichtig

gewichtig - Bijvoeglijk naamwoord 1. zich al of niet terecht gedragend alsof iets erg belangrijk is Hij is altijd een gewichtig man geweest. Woordherkomst afgeleid van gewicht met het achtervoegsel -ig Verwante begrippen betrouwbaar, veilig, zelfbewust, zelfverzekerd

2020-02-25

gewichtig

gewichtig - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ge-wich-tig 1. van grote betekenis ♢ hij doet nogal gewichtig over die zaak Bijvoeglijk naamwoord: ge-wich-tig ... is gewichtiger dan ... het gewichtigst de/het gewichtige ... iets gewichtigs Synoniemen belangrijk,...

2020-02-25

Gewichtig

GEWICHTIG, bn. bw. (-er, -st), wichtig, zwaar; van gewicht, van belang, van beteekenis: een gewichtig ambt; een gewichtig vraagstuk: gewichtige gebeurtenissen, (ook) ernstige, bedenkelijke; de gewichtige stap des levens, het huwelijk; — onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten, den lande bewezen, formule bij het ontslag van hooge staatsambtenaren; — een gewichtig personage een hooggeplaatst persoon, ook scherts, gezegd van iem. die zwaarlijvig is; — hij zette een gewichtig g...

2020-02-25

Gewichtig

zie Belangrijk.