Wat is de betekenis van Gewichtig?

2019
2021-01-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gewichtig

gewichtig - Bijvoeglijk naamwoord 1. zich al of niet terecht gedragend alsof iets erg belangrijk is Hij is altijd een gewichtig man geweest. Woordherkomst afgeleid van gewicht met het achtervoegsel -ig Verwante begrippen betrouwbaar, veilig, zelfbewust, zelfverzekerd

Lees verder
2018
2021-01-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

gewichtig

gewichtig - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ge-wich-tig 1. van grote betekenis ♢ hij doet nogal gewichtig over die zaak Bijvoeglijk naamwoord: ge-wich-tig ... is gewichtiger dan ... het...

Lees verder
1973
2021-01-17
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

gewichtig

bn. en bw. (-er, -st), 1. wichtig, zwaar; 2. van gewicht, van belang of invloed, van betekenis: een — ambt; gewichtige vermoedens; een — vraagstuk; gewichtige gebeurtenissen, (ook) ernstige, bedenkelijke; de gewichtige stap van het leven, het huwelijk; onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten, den lande bewezen, formule...

Lees verder
1898
2021-01-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gewichtig

GEWICHTIG, bn. bw. (-er, -st), wichtig, zwaar; van gewicht, van belang, van beteekenis: een gewichtig ambt; een gewichtig vraagstuk: gewichtige gebeurtenissen, (ook) ernstige, bedenkelijke; de gewichtige stap des levens, het huwelijk; — onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten, den lande bewezen, formule bij het ontslag van hoo...

Lees verder
1898
2021-01-17
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Gewichtig

zie Belangrijk.