Wat is de betekenis van Gewichtig?

2024-06-17
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-17
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

gewichtig

gewichtig - Bijvoeglijk naamwoord 1. zich al of niet terecht gedragend alsof iets erg belangrijk is Hij is altijd een gewichtig man geweest. Woordherkomst afgeleid van gewicht met het achtervoegsel -ig Verwante begrippen betrouwbaar, veilig, zelfbewust, zelfverzekerd

2024-06-17
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

gewichtig

gewichtig - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ge-wich-tig 1. van grote betekenis ♢ hij doet nogal gewichtig over die zaak Bijvoeglijk naamwoord: ge-wich-tig ... is gewichtiger dan ... het...

2024-06-17
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Gewichtig

adj., wichtich, swierwichtich treftich.

2024-06-17
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Gewichtig

zwaar; zwaarwegend; gewichtige Worte, woorden van gewicht.

2024-06-17
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-06-17
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

gewichtig

1. bn. (gewicht hebbend; inz. fig. belangrijk, van belang, van betekenis): een gewichtige bezigheid, een gewichtige dag, gewichtige gebeurtenis; een gewichtige stap; iron. blijk gevende van sterk gevoel van eigenwaarde: een deftig en gewichtig heer; 2. bw. (op een wijze, die blijk geeft van het volle besef van eigen gewicht): wat spreekt hij gewich...

2024-06-17
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

gewichtig

(gәwichtәch) bn. en bw. (-er, -st) 1. van belang, betekenis: een ambt; een -e dag; -e gebeurtenissen; -e diensten, redenen; een punt; een -e stap. Syn. aangelegen. 2. van aanzien: een persoon. 3. Iron. blijk gevend bewust te zijn van zijn eigenwaarde: van persoon, van voorkomen; een gezicht zetten; doen.

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-17
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

gewichtig

bn. en bw. (-er, -st), 1. wichtig, zwaar; 2. van gewicht, van belang of invloed, van betekenis: een — ambt; gewichtige vermoedens; een — vraagstuk; gewichtige gebeurtenissen, (ook) ernstige, bedenkelijke; de gewichtige stap van het leven, het huwelijk; onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten, den lande bewezen, formule...