2019-11-20

Geven

Het is zaliger of beter te geven dan te ontvangen, men is uiteindelijk beter af als men veel weggeeft dan als men rijkdom verwerft. In Handelingen 20:35 bepleit Paulus onbaatzuchtigheid en de zorg voor de zwakken. Hij citeert daarbij Jezus, die gezegd zou hebben: ‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen’ (NGB-vertaling; in de NBVluidt de uitspraak: Geven maakt gelukkiger dan ontvangen). In de evangeliën zijn deze woorden niet bewaard. Bijbelcitaat: Statenvertaling (1637), Handelingen 20:...

2019-11-20

geven

geven - Werkwoord 1. overdragen van het bezit van iets aan iemand anders 2. aanbieden 3. opleveren, veroorzaken Woordherkomst Etymologisch verwant met gaaf en gift, het Oudsaksische en Oudhoogduitse geban, Gotisch giban, Iers gabim, Litouwse gabenù. Synoniemen [1] schenken, doneren [2] aanreiken Antoniemen nemen, krijgen

2019-11-20

geven

Ook: delen. Het verdelen van de 52 kaarten over de vier spelers aan het begin van elk spel.

2019-11-20

Geven

GEVEN, (gaf, heeft gegeven), iets aangeven, aanreiken of in iemands nabijheid plaatsen: iem. een glas water geven; hij gaf mij een stoel; geef mij wat van den pudding; een boek te lezen geven; hij gaf zijn koffertje aan het station in bewaring; — iem. iets op zijn brood geven, hem van de taart geven (ook van de lat geven, of hem er van langs geven), (Zuidn. het iem, geven, of iem. er van geven), (ook) op zijn bliksem, zijn donder enz. geven, hem slaag geven, (ook) hem beknorren, hem de les lez...

2019-11-20

geven

(ov ww; gaf; h. gegeven) - aan de tegenstander afstaan (gunnen) van een volgende slag (meestal een korte putt), of van een hole of wedstrijd die nog niet is afgemaakt, syn. concede

2019-11-20

geven

geven - onregelmatig werkwoord uitspraak: ge-ven 1. aanreiken, in zijn handen plaatsen ♢ geef mij die schaal eens 1. dat is te geef! [spotgoedkoop] 2. aan iemand overhandigen die het mag houden ♢ hij gaf mij een doos bonbons toen ik jarig was

2019-11-20

geven

Als een jood een hekel had aan iemand kon hij hem toevoegen God geve je veel personeel! Vgl. Van Eijk (1995:136). Veel personeel betekent veel zorgen. De emotionele betekenis duidt op minachting, afkeer e.d. en kan het best weergegeven worden met ‘ik heb een hekel aan je’.