Wat is de betekenis van Iemand de volle laag geven?

1977
2021-02-25
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Iemand de volle laag geven

hem met verwijten overstelpen, hem de volle kracht van zijn toorn doen gevoelen; syn. iemand de gladde laag geven. Sinds de 17de e. bekend. Onder een laag verstaat men de gezamenlijke stukken geschut die op een zelfde dek van een oorlogsschip opgesteld zijn, zodat de uitdr. eig. wil zeggen: iemand met alle kanonnen tegelijk beschieten (een gladde l...

Lees verder
1977
2021-02-25
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate

iemand de volle laag geven

Iemand de volle laag geven wil zeggen: iemand geducht de waarheid zeggen. Deze uitdrukking stamt uit de tijd van de grote zeeslagen, te weten de zestiende en zeventiende eeuw, waarbij de oorlogsschepen met vele stukken geschut waren toegerust. Deze waren aan weerszijden van het schip benedendeks opgesteld. Gaf men een vijandelijk schip de volle laa...

Lees verder
1925
2021-02-25
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Iemand de volle laag geven

D.w.z. iemand met verwijten op het lijf vallen, overstelpen; hem de volle straf geven; ook iemand de gladde laag geven. Onder eene laag verstaat men eene rij kanonnen op een oorlogsschip, zoodat deze uitdr. eig. wil zeggen ‘iemand met een rij geschut te gelijk begroeten, en dan oneigendlijk iemand lustig in den baard vaaren, iemand ruuw bejeg...

Lees verder
1921
2021-02-25
Levende taal

T. Pluim - 1921

Iemand de volle laag geven

iemand op duchtige wijze doorhalen; ook: hem ruw bejegenen. De uitdr. is aan het zeewezen ontleend. Onder laag verstaat men op een oorlogsschip al de stukken geschut, die zich aan één zijde bevinden. Schiet men deze kanonnen tegelijk op den vijand af, dan noemt men dat: „hem de volle laag geven.” Het veroorzaakt dus een ve...

Lees verder