Wat is de betekenis van Aanstoot geven?

1982
2021-03-08
De Tale Kanaans

J. van Delden

aanstoot geven

ergernis verwekken.

1977
2021-03-08
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Aanstoot geven

ergernis verwekken. Het znw. aanstoot komt in de bijbel voor met de bet.: het voorwerp waaraan men zich stoot, waarover men kan struikelen, een struikelblok, b.v. Levit. 19:14 „Gy en sult ... voor het aengesicht des blinden geenen aenstoot setten”. Vervolgens betekent het dat wat iemand licht doet vallen (op zedelijk gebied), de aanleid...

Lees verder
1925
2021-03-08
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Aanstoot geven

Het znw. aanstoot komt in den bijbel voor in den zin van het voorwerp, waaraan men zich stoot, waarover men kan struikelen, een struikelblok, bijv. Levit. 19, 14: ‘Gy en sult voor het aengesicht des blinden geenen aenstoot setten’. Vervolgens beteekent het datgene, dat iemand licht doet vallen (op zedelijk gebied), de aanl...

Lees verder
1921
2021-03-08
Levende taal

T. Pluim - 1921

Aanstoot geven

Aan den Bijbel ontleend, waarin aanstoot de letterlijke beteekenis heeft van: voorwerp, waaraan men zich stoot, struikelblok: „Gij zult voor het oog des blinden geen aanstoot zetten.” (Lev. 19: 14.) Zoo werd het overdrachtelijk: aanleiding geven, dat iemand zich aan iets stoot, ergert, dat zijn zedelijk of godsdienstig gevoel beleedigd,...

Lees verder