Wat is de betekenis van gerechtelijk?

2019
2021-04-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gerechtelijk

gerechtelijk - Bijvoeglijk naamwoord 1. door degeen die uitmaakt wie er volgens de wet gelijk heeft, uitgevoerd door het gerecht Hij had het boek geleend uit de bibliotheek van het Huis van Bewaring in Utrecht, waar hij, verdacht van doodslag op zijn hospita, al bijna zes maanden had gewacht op de uitslag v...

Lees verder
2018
2021-04-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

gerechtelijk

gerechtelijk - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ge-rech-te-lijk 1. wat met de rechter te maken heeft ♢ die straf is een gerechtelijke beslissing 1. een gerechtelijk vooronderzoek [het eerste onderz...

Lees verder
1973
2021-04-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

gerechtelijk

bn. en bw., 1. van het gerecht uitgaande: een onderzoek; 2. betrekking hebbend op het gerecht: gerechtelijke geneeskunde, dat deel van de geneeskunde, dat van nut is bij het onderzoek van strafzaken; gerechtelijke psychologie; 3. voor het gerecht, in rechte geschiedend: een verhoor, akkoord; gerechtelijke aanmaning; een vonnis; een gerechtelijke...

Lees verder
1952
2021-04-20
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gerechtelijk

adj. & adv., rjochtlik; (adv.) mei ’t rjocht; -e verkoop, eksekúsje, eksekúsjeboelguod (it); moeten toezien dat zijn goedverkocht wordt, de banken foar de doar krije.

1898
2021-04-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gerechtelijk

GERECHTELIJK, bn. bw. op het gerecht betrekking hebbende een gerechtelijk raadsman; — gerechtelijke geneeskunde, dat deel der geneeskunde, dat van nut is bij het onderzoek van strafzaken {medicinaforensis); — voor het gerecht, in rechten geschiedende een gerechtelijk akkoord, gerechtelijke boedelscheiding; een gerechtelijk vonnis; &md...

Lees verder