Wat is de betekenis van gerechtelijke geneeskunde?

2010
2021-07-25
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

gerechtelijke geneeskunde

Zie (ook) forensische geneeskunde

1990
2021-07-25
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

gerechtelijke geneeskunde

gerechtelijke geneeskunde - De studie en toepassing van medische kennis op vraagstukken uit het burgerlijk- en strafrecht, met name in rechtszaken.

1981
2021-07-25
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gerechtelijke geneeskunde

dat deel van de geneeskunde dat ten doel heeft de oplossing van medische vragen die in een strafproces kunnen rijzen: b.v. of iemand een natuurlijke of een gewelddadige dood is gestorven.

1973
2021-07-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

gerechtelijke geneeskunde

➝forensische geneeskunde.

1949
2021-07-25
Ensie 1949

Ensie deel 6, uitgegeven in 1949. Biologie, Anthropologie, Geneeskunde, Farmacie.

Gerechtelijke geneeskunde

De gerechtelijke geneeskunde houdt zich bezig met de speciale vragen tot welker oplossing de rechter de hulp van een geneeskundige behoeft. Zij wordt verdeeld in een formeel en in een materieel gedeelte. Het eerste betreft alles wat op de rechtspraak — voor zover de kennis ervan voor de geneeskundige onontbeerlijk is — betrekking heeft;...

Lees verder
1949
2021-07-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gerechtelijke geneeskunde

(Medicina forensis) omvat alle delen der geneeskundige wetenschap en haar hulpvakken, die ter voorlichting van rechter en politie kunnen worden toegepast, zoals het constateren van vergif, bloedonderzoek, microfotografie enz.

1933
2021-07-25
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Gerechtelijke geneeskunde

verschaft door onderzoek v. slachtoffers v/e misdaad a/d justitie aanwijzingen omtrent oorzaak en dader.

1933
2021-07-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gerechtelijke geneeskunde

Gerechtelijke geneeskunde - is de geneeskunde, voor zoover zij belang heeft voor gerechtelijke beslissingen. Bijv. sectie van lijken van slachtoffers; psychiatrisch onderzoek van verdachten.

1916
2021-07-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gerechtelijke geneeskunde

Gerechtelijke geneeskunde - is de wetenschap, welke bepaalde vragen bestudeert, die zich bij de rechtspleging voordoen en tot welker beantwoording de rechter de hulp van den arts noodig heeft. Voor den arts zal het dus, wil hij in g. g. vragen advies kunnen geven, noodig zijn, zich in kennis te stellen van alles wat op de rechtspraak betrekking hee...

Lees verder