Wat is de betekenis van Gerechtelijk vooronderzoek?

2013
2021-04-20
Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gerechtelijk vooronderzoek

Het gerechtelijk vooronderzoek is een fase in de opsporing waarbij de rechter-commissaris de leiding heeft over het onderzoek. Indien een persoon een strafbaar feit pleegt, kan hij ingevolge artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering worden aangemerkt als verdachte. De officier van justitie heeft in een dergelijk geval het recht de verdachte te...

Lees verder
2009
2021-04-20
Juridische methoden

Begrippenlijst Juridische methoden.

Gerechtelijk vooronderzoek

fase in strafzaak waarin de rechter-commissaris het onderzoek leidt.

1973
2021-04-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

gerechtelijk vooronderzoek

➝opsporingsonderzoek dat de politie in den regel op last van de officier van justitie verricht, en dat geleid wordt door de rechter-commissaris in strafzaken. Het belang dat de officier van justitie daarbij kan hebben, is gelegen in het feit dat de rechter-commissaris een aantal ➝dwangmiddelen tot zijn beschikking heeft die de officier van justitie...

Lees verder