Wat is de betekenis van Accoord (gerechtelijk)?

1910
2021-04-20
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Accoord (gerechtelijk)

Accoord (gerechtelijk) - De gefailleerde is bevoegd aan zijn gezamenlijke schuldeischers een accoord aan te bieden. De schuldeischers geven door het aannemen van het accoord te kennen, dat zij genoegen nemen met de betaling van een zeker percentage hunner vorderingen tegen een finale kwijting. Een ontwerp-accoord moet minstens 8 dagen vóór de verif...

Lees verder