Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Gepubliceerd op 27-06-2020

gerechtelijk

betekenis & definitie

bn. en bw.,

1. van het gerecht uitgaande: een onderzoek;
2. betrekking hebbend op het gerecht: gerechtelijke geneeskunde, dat deel van de geneeskunde, dat van nut is bij het onderzoek van strafzaken; gerechtelijke psychologie;
3. voor het gerecht, in rechte geschiedend: een verhoor, akkoord; gerechtelijke aanmaning; een vonnis; een gerechtelijke moord, een doodvonnis door een gerecht uitgesproken zonder voldoende rechtsgrond;
4. bijw., in rechte: iemand vervolgen.