Wat is de betekenis van De teerling is geworpen?

2020
2021-11-29
Wikiquote

Nederlandstalige gezegden

De teerling is geworpen

niet meer terugkunnen door de genomen stap

2019
2021-11-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

de teerling is geworpen

de teerling is geworpen - Frase 1. (gezegde) een stap is genomen waarvan geen terug is

Lees verder
2011
2021-11-29
Spreekwoordenboek

Geschreven door Ed van Eeden

De teerling is geworpen

Het lot staat vast, en er is geen weg meer terug.

1998
2021-11-29
Riemer Reinsma

Gezegden

DE TEERLING IS GEWORPEN

Aan het Grieks ontlenen wij de uitdrukking DE TEERLING IS GEWORPEN. Betekenis: de beslissing is eindelijk genomen. Voor de fijnproevers: anerrifthoo kubos, ‘de teerling zij geworpen’. De Latijnse versie - en ook de daaruit vertaalde Nederlandse versie — bevat geen aanvoegende wijs: alea iacta est, de teerling is geworpen. De beroe...

Lees verder
1977
2021-11-29
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

De teerling is geworpen

de dobbelsteen is geworpen, het lot is beslist, het besluit is genomen en men kan niet meer terug. De zegswijze is een vertaling van het Lat. jacta alea est, op zijn beurt een vertaling van het Gr. volgens de overlevering (Suetonius, Vita Caesaris 32) door Caesar gezegd, toen hij na lang aarzelen de Rubicon overtrok. Fr. le dé (of le sort) e...

Lees verder
1940
2021-11-29
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

De teerling is geworpen

Zie: Alea jacta est.

1925
2021-11-29
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

De teerling is geworpen

D.i. het lot is beslist, het besluit is genomen en men kan niet meer terug. De zegswijze is eene vertaling van het lat. alea jacta est, dat weder eene navolging is van het gr. aveppicpQw KÓ(3og1\ en door Caesar gezegd is, toen hij den Rubicon overtrok; zie Sewel, 776: De teerling is geworpen, het moet 'er nu mee door, t...

Lees verder
1921
2021-11-29
Levende taal

T. Pluim - 1921

De teerling is geworpen

= het besluit is genomen, staat onherroepelijk vast. Toen Caesar met zijn leger den Rubicon overtrok, werd hij daardoor van rechtswege een opstandeling; hij aarzelde dan ook aanvankelijk, maareindelijk deed hij den beslissenden stap, en zeide: „De teerling is geworpen!” (volgens anderen: „de teerling zij of worde geworpen ”...

Lees verder