Wat is de betekenis van Breda?

2019
2021-09-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Breda

Breda - Eigennaam 1. (toponiem) stad in het westen van de provincie Noord-Brabant in Nederland

Lees verder
2005
2021-09-20
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

Breda

Stad in Noord-Brabant, sinds 1403 verbonden met de Nassaus en tot 1567 hun residentie in de Nederlanden. De band tussen de Nassaus en Breda begon in 1403 toen de op de Dillenburg geboren graaf Engelbrecht I van Nassau trouwde met de rijke elfjarige erfdochter Johanna van Polanen. Zij bracht als bruidsschat onder andere de heerlijkheid Breda mee. He...

Lees verder
2002
2021-09-20
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Breda

Breda dankt zijn bijnaam Oranjestad aan de historische banden met de Nassau's. Het kasteel van Breda was de eerste Nassau-residentie in Nederland. Hier smeedde Prins Willem van Oranje, bijgenaamd de Zwijger, zijn plannen voor de opstand tegen de Spaanse bezetters. Het kasteel is van oorsprong laat 12de-eeuws. Het werd in de jaren 1536-1538 'gemoder...

Lees verder
1997
2021-09-20
Monumenten in Noord-Brabant

Encyclopedie over monumenten in Noord Brabant (2010)

Breda

Stad ontstaan op de rand van de Brabantse zandgronden, nabij de plaats waar de rivieren de Mark en de Aa (of Weerijs) samenkomen. Tot in de 16de eeuw stonden deze nog onder invloed van eb en vloed. De beide stromen en de vele kreekarmen bepaalden tot in de 19de en 20ste eeuw de topografie van de stad. In het begin van de 11de eeuw woonden er al men...

Lees verder
1985
2021-09-20
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

BREDA

stad en gemeente in West-Brabant, bestaande uit Breda, Grinneken en Princenhage en Achterste Rith, Bieberg, Effen, Emer, Gageldonk, Lies, Overa, Rith, Vaareind, Vuchtschoot, ged.Westrik. Breda grenst in het noorden aan Prinsenbeek, Terheijden en Teteringen; in het oosten aan Teteringen, Oosterhout en Nieuw-Ginneken; in het zuiden aan Nieuw-Ginneken...

Lees verder
1981
2021-09-20
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Breda

(118 000 inwoners), een stad in Noord-Brabant, in het midden van de Baronie van Breda, de oudste zetel van de Nassaus in de Nederlanden, in een fraaie omgeving (het Liesbos en het Mastbos) en met een veelzijdige industrie. In Breda is de Koninklijke Militaire Academie gevestigd. In 1590 werd Breda op listige wijze door middel van een...

Lees verder
1981
2021-09-20
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Breda

Ned. gemeente in de prov. Noord-Brabant, aan de Aa en de Mark. Ontwikkelde zich uit een nederzetting in de nabijheid van een burcht en wordt 1125 (wellicht 1116) het eerst genoemd. De naam Breda zou ontstaan zijn uit Brede A. Vóór 1252 schonk Hendrik van Breda het oudst bekende handvest aan de poorters. Blijkens de inhoud had de stad...

Lees verder
1958
2021-09-20
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

BREDA

Jacobus Gijsbertus Samuel van, bioloog (Delft 24.10.1788-Haarlem 2.9.1867). Hoogl. in de plant-, schei- en artsenijmengkunde te Franeker (1816-22), in de biologische en geologische wetenschappen te Gent (1822), en Leiden (1831). Secretaris der Holl. Mij. van Wetenschappen, directeur van Teylers Museum.Zie: Boeles I, 2de dl., 750-754.

Lees verder
1955
2021-09-20
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

BREDA

sinds 1853 bisdom, behoorde kerkrechtelijk aanvankelijk tot het bisdom Luik, en na van 1559 tot 1801 dekenaat geweest te zijn van het bisdom Antwerpen werd het in 1803 een apostolisch vicariaat. Het was in 1955 ingedeeld in 12 dekenaten en telde 128 parochies. De zesde bisschop is sinds 1951 mgr. Jos. Baeten.

Lees verder
1933
2021-09-20
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Breda

gem. in N.-Brabant, 44 000 inw., sterk garnizoen, Kon. Mil. Academie.

Lees verder
1933
2021-09-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Breda

Breda - 1° stad in het W. gedeelte der prov. Noord-Brabant, economisch en cultureel centrum; bisschopsstad; sterk garnizoen; Koninklijke Militaire Academie; belangrijke nijverheid; druk toerisme; veel oude bouwwerken. Breda telt 46 740 inw. (1933), waarvan 37 835 Kath., 4 121 Ned. Herv., 563 Geref., 266 Luth., 89 Remonstr., 86 Doopsgez., 30 Waa...

Lees verder
1916
2021-09-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Breda

Breda - Stad en gem. in de prov. Noord-Brabant. De gemeente heeft een oppervlakte van 268 H.A. en een bevolking van ongeveer 30.000 inw. De stad B. neemt onder de historische steden van ons land een belangrijke plaats in. Nog in den Spaanschen tijd vormde ze het centrum van de Baronie van Breda, een gebied, dat zich uitstrekte tusschen het graafsch...

Lees verder