2019-11-18

Breda

Stad ontstaan op de rand van de Brabantse zandgronden, nabij de plaats waar de rivieren de Mark en de Aa (of Weerijs) samenkomen. Tot in de 16de eeuw stonden deze nog onder invloed van eb en vloed. De beide stromen en de vele kreekarmen bepaalden tot in de 19de en 20ste eeuw de topografie van de stad. In het begin van de 11de eeuw woonden er al mensen in dit vrij laaggelegen gebied. Onder bescherming van het in 1190 voor het eerst genoemde kasteel van de heren van Breda, groeide de kleine nederz...

2019-11-18

Breda

Breda dankt zijn bijnaam Oranjestad aan de historische banden met de Nassau's. Het kasteel van Breda was de eerste Nassau-residentie in Nederland. Hier smeedde Prins Willem van Oranje, bijgenaamd de Zwijger, zijn plannen voor de opstand tegen de Spaanse bezetters. Het kasteel is van oorsprong laat 12de-eeuws. Het werd in de jaren 1536-1538 'gemoderniseerd'. De kunstgeschiedenis beschouwt het kasteel als een van de eerste, zo niet het eerste voorbeeld van de renaissancebouwkunst in de Nederlanden...

2019-11-18

Breda

Breda - Eigennaam 1. (toponiem) stad in het westen van de provincie Noord-Brabant in Nederland

2019-11-18

Breda.

De Baronnie van Breda was voor­heen eene bezitting van het huis van Oranje, grenzende ten oosten aan de Meijerij van ’s Hertogenbosch, ten noorden aan dat ge­deelte van Noord-Brabant, hetwelk vroeger tot Holland behoorde, ten westen aan het Markgraafschap Bergen-op-Zoom en ten zuiden aan de Belgische provincie Antwerpen. Men vindt er heidevelden, venen en ook vrucht­bare gronden. De stad Breda, eene arrondissements- en kantonshoofdplaats in de Nederlandsche pro­vincie Noord-B...

2019-11-18

Breda

Breda - Stad en gem. in de prov. Noord-Brabant. De gemeente heeft een oppervlakte van 268 H.A. en een bevolking van ongeveer 30.000 inw. De stad B. neemt onder de historische steden van ons land een belangrijke plaats in. Nog in den Spaanschen tijd vormde ze het centrum van de Baronie van Breda, een gebied, dat zich uitstrekte tusschen het graafschap Holland, het markgraafschap Bergen op Zoom, de Meierij van ‘s Hertogenbosch en Antwerpen, en een bezitting was van ’t geslacht Oranje. Van den...

2019-11-18

Breda

Breda - 1° stad in het W. gedeelte der prov. Noord-Brabant, economisch en cultureel centrum; bisschopsstad; sterk garnizoen; Koninklijke Militaire Academie; belangrijke nijverheid; druk toerisme; veel oude bouwwerken. Breda telt 46 740 inw. (1933), waarvan 37 835 Kath., 4 121 Ned. Herv., 563 Geref., 266 Luth., 89 Remonstr., 86 Doopsgez., 30 Waalsch-Herv., 163 Israëlieten. Opp. 1 194 ha. Ligging. Ontstaan als kleine nederzetting aan de samenvloeiing van Mark en Aa, was B. reeds omstreek...