Wat is de betekenis van Breda, Vrede van?

1994
2021-05-12
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Breda, Vrede van

Breda, Vrede van, de vrede die in 1667 de Tweede → Engelse Oorlog tussen de Noordnederlandse Republiek en Engeland beëindigde. De in 1666 begonnen vredesonderhandelingen kwamen in een stroomversnelling toen De → Ruyter in juni 1667 zijn beroemde tocht naar → Chatham ondernam en Londen leek te bedreigen. De Republiek verloor ondermeer → Nieuw Nederl...

Lees verder
1973
2021-05-12
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Breda, Vrede van

Breda, Vrede van - de vrede die in 1667 de Tweede Engelse Oorlog tussen de Noordned. Republiek en Engeland beëindigde. De in 1666 begonnen vredesonderhandelingen namen in 1667 een keer door De Ruyters beroemde Tocht naar Chatham (19. 6.1667-24.6.1667), waarop op 31.7.1667 de Vrede van Breda volgde. De Republiek verloor Nieuw Nederland en Cape...

Lees verder