Wat is de betekenis van Baronie van Breda?

2002
2021-05-12
Lexicon van de Nederlandse Landstreken

Lexicon door dr. H.A. Visscher (2002)

Baronie van Breda

Een voormalige bestuurlijke eenheid in het westen van Noord Brabant, waarvan de oude stad Breda de hoofdkern was. De Baronie was lang een bezitting van het Huis van Oranje. Waarschijnlijk ontstond de bestuursgeografische eenheid door een verdeling van de voormalige Graafschap Strijen, nadat deze in handen was gekomen van de Graven van Leuven. Onder...

Lees verder
1981
2021-05-12
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Baronie van breda

De Nederlandse provincie Noord-Brabant bestond vroeger uit de Meierij van Den Bosch, de Baronie van Breda, het Markiezaat (markgraafschap) van Bergen-op-Zoom en de heerlijkheid Zevenbergen. Door het huwelijk van Johanna van Polanen met Engelbrecht van Nassau kwam de Baronie aan de Nassaus.

1981
2021-05-12
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Baronie van Breda

het land ca. 1100 vermoedelijk gelegen tussen het markgraafschap Antwerpen en de loop van de Oude Maas. Het vormde tot 1287 met Bergen op Zoom één leen, dat in de tweede helft van de 12e eeuw in bezit kwam van de heren van Schoten. Via de hertogen Jan I en Jan in van Brabant en Johanna van Polanen kwam de Baronie van Breda in 1403 aan...

Lees verder
1973
2021-05-12
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Baronie van breda

Baronie van breda - landstreek rondom Breda, in de Ned. prov. Noord-Brabant, vroeger behorend aan de heren van Breda, die veel hebben bijgedragen tot de bloei van de stad en tot de inpoldering van de Noordwesthoek, zie Breda, Baronie van.

1954
2021-05-12
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Baronie van breda

Gebied rond Breda tussen Bergen-op-Zoom en de Meierij van Den Bosch. In de landbouwstatistiek (indeling 1910) gerekend tot de Zuidel. en Westel. zandgronden. Historisch behoort Bergen-op-Zoom niét, Roosendaal wèl tot de Baronie. De overgang naar kleigronden van N.W. N.Brab. blijkt uit het overwegen van het bouwland en uil de teelt van...

Lees verder
1933
2021-05-12
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Baronie van breda

Baronie van breda - zie Breda, Baronie van.