Wat is de betekenis van bijzonder onderwijs?

2009
2023-02-07
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

bijzonder onderwijs

De school als ontmoetingsplaats van een bepaalde visie of religie.

2007
2023-02-07
logopedie

Logopedisch Lexicon

Bijzonder onderwijs

(o.), onderwijs gebaseerd op een bepaalde levensovertuiging of pedagogische visie; b.v. katholiek onderwijs, montessori onderwijs

1991
2023-02-07
Encyclopedie van de Zaanstreek

Zaanse encyclopedie (1991)

Bijzonder onderwijs

Zie: ➝ Onderwijs 1.2.6., 1.3.3. en 1.3.10.

1990
2023-02-07
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

bijzonder onderwijs

bijzonder onderwijs - Onderwijs voor gehandicapte of begaafde leerlingen die op intellectueel, lichamelijk, emotioneel of sociaal niveau andere kenmerken vertonen dan diegenen die met de gangbare methoden, faciliteiten of materialen kunnen worden onderwezen.

1981
2023-02-07
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Bijzonder onderwijs

is alle onderwijs dat gegeven wordt aan scholen die niet door het rijk of de gemeente zijn opgericht. Dit onderwijs heeft een levensbeschouwelijke grond- slag. Het bijzonder onderwijs, ook wel vrij onderwijs genoemd, berust op het principe dat de ouders vrij zijn voor hun kinderen scholen te kiezen waar de eigen levensbeschouwing de basis vormt van...

Lees verder
1976
2023-02-07
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

BIJZONDER ONDERWIJS

Het onderwijs dat uitgaat van verenigingen, instellingen en particulieren en dat staat naast het openbaar onderwijs. De grootste groep der bijzondere scholen behoort tot het Christelijk onderwijs, weer onder te verdelen in R.K. en Prot.-Chr. Soms hebben bedrijfsgroepen het initiatief genomen tot oprichting van bijzondere scholen: zo werden de meest...

Lees verder
1973
2023-02-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Bijzonder onderwijs

in Nederland het onderwijs dat gegeven wordt in scholen, die niet door de overheid, maar door instellingen of particulieren worden beheerd. Het gaat uit van de gedachte dat opvoedend onderwijs niet neutraal kan zijn. De ouders komt het recht toe als opvoeders te bepalen welk onderwijs hun kinderen zullen volgen.De zie schoolstrijd ging over het rec...

Lees verder
1947
2023-02-07
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

BIJZONDER ONDERWIJS

is onderwijs, uitgaande van verenigingen, instellingen of particulieren in tegenstelling tot het openbaar onderwijs, dat alle onderwijs uitgaande van de overheid omvat (z onderwijs en schoolstrijd).

1933
2023-02-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bijzonder onderwijs

Bijzonder onderwijs - ➝ Onderwijs.

1916
2023-02-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Bijzonder onderwijs

Bijzonder onderwijs wordt gegeven in scholen, die niet door het Rijk of de gemeenten opgericht en onderhouden worden. In de middeleeuwen ging alle onderwijs van machthebbende kringen of personen uit, kende men derhalve geen bijz. onderw., daar ook de Kerk eene openbare macht was. Tegen het einde der 15e eeuw ontstonden in de groote steden naast de...

Lees verder
1900
2023-02-07
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

bijzonder onderwijs

Het bijzonder onderwijs is een onderwijsorganisatievorm in Nederland die niet door de overheid bestuurd wordt, maar door een stichting of een vereniging. Particulieren, maar ook kerkelijke instanties, beginnen veelal een stichting of vereniging voor bijzonder onderwijs om een bepaalde levensbeschouwelijke, bijvoorbeeld godsdienstige, maatschappelij...

Lees verder