Wat is de betekenis van bijzonder onderwijs?

2024-06-24
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-06-24
Historische collectie Nederland

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

bijzonder onderwijs

Het bijzonder onderwijs is een onderwijsorganisatievorm in Nederland die niet door de overheid bestuurd wordt, maar door een stichting of een vereniging. Particulieren, maar ook kerkelijke instanties, beginnen veelal een stichting of vereniging voor bijzonder onderwijs om een bepaalde levensbeschouwelijke, bijvoorbeeld godsdienstige, maatschappelij...

2024-06-24
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

bijzonder onderwijs

De school als ontmoetingsplaats van een bepaalde visie of religie.

2024-06-24
Nederlands Logopedisch Lexicon

L.J.M. Bogaert (2007)

Bijzonder onderwijs

(o.), onderwijs gebaseerd op een bepaalde levensovertuiging of pedagogische visie; b.v. katholiek onderwijs, montessori onderwijs

2024-06-24
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Bijzonder onderwijs

Zie: ➝ Onderwijs 1.2.6., 1.3.3. en 1.3.10.

2024-06-24
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

bijzonder onderwijs

bijzonder onderwijs - Onderwijs voor gehandicapte of begaafde leerlingen die op intellectueel, lichamelijk, emotioneel of sociaal niveau andere kenmerken vertonen dan diegenen die met de gangbare methoden, faciliteiten of materialen kunnen worden onderwezen.

2024-06-24
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Bijzonder onderwijs

is alle onderwijs dat gegeven wordt aan scholen die niet door het rijk of de gemeente zijn opgericht. Dit onderwijs heeft een levensbeschouwelijke grond- slag. Het bijzonder onderwijs, ook wel vrij onderwijs genoemd, berust op het principe dat de ouders vrij zijn voor hun kinderen scholen te kiezen waar de eigen levensbeschouwing de basis vormt van...

2024-06-24
Encyclopedie van het hedendaagse Friesland

Gerben Abma (1976)

BIJZONDER ONDERWIJS

Het onderwijs dat uitgaat van verenigingen, instellingen en particulieren en dat staat naast het openbaar onderwijs. De grootste groep der bijzondere scholen behoort tot het Christelijk onderwijs, weer onder te verdelen in R.K. en Prot.-Chr. Soms hebben bedrijfsgroepen het initiatief genomen tot oprichting van bijzondere scholen: zo werden de meest...

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-24
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

BIJZONDER ONDERWIJS

is onderwijs, uitgaande van verenigingen, instellingen of particulieren in tegenstelling tot het openbaar onderwijs, dat alle onderwijs uitgaande van de overheid omvat (z onderwijs en schoolstrijd).