Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Gepubliceerd op 24-03-2021

Bijzonder onderwijs

betekenis & definitie

is alle onderwijs dat gegeven wordt aan scholen die niet door het rijk of de gemeente zijn opgericht. Dit onderwijs heeft een levensbeschouwelijke grond-

slag. Het bijzonder onderwijs, ook wel vrij onderwijs genoemd, berust op het principe dat de ouders vrij zijn voor hun kinderen scholen te kiezen waar de eigen levensbeschouwing de basis vormt van het onderwijs (confessioneel onderwijs). De overheid houdt slechts toezicht en wel door inspectie en bij de examens. Er zijn rooms-katholieke, protestants-christelijke en joodse bijzondere scholen. Zij staan echter open voor leerlingen van elke andere richting.

< >