2019-10-20

bijzonder

bijzonder - Bijvoeglijk naamwoord 1. een hoogst eigenaardige kwaliteit of eigenschap hebbend Het is heel bijzonder om 's-avonds om 10 uur nog te werken aan het WikiWoordenboek. 2. bijzonder onderwijs (Nederland): school die niet door de overheid is opgericht De jezuïeten hebben veel bijzondere scholen opgericht. 3. bijzonder onderwijs (België): scholen voor kinderen die normaal...

2019-10-20

bijzonder

bijzonder - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: bij-zon-der 1. niet algemeen of openbaar ♢ een bijzondere school heeft een eigen bestuur 2. nergens anders mee te vergelijken ♢ het is een bijzondere jongen, die Jan 3. heel erg ♢ ik vind jouw gedrag bijzonder storend <...

2019-10-20

Bijzonder

BIJZONDER, bn. en bw. (-der, -st, (ook) meer-, en meest-) afzonderlijk, op zich zelf: een volksvertegenwoordiger die voor de bijzondere belangen van zijn district opkomt; van het algemeene tot het bijzondere afdalen; — eene bijzondere school, niet openbaar; — niet van overheidswege gegeven: het bijzonder onderwijs; — zeer groot: Marken heeft eene bijzondere aantrekkingskracht voor vreemdelingen; — eigenaardig, vreemd, zonderling hij is altijd zoo bijzonder; hij heeft altijd, wat bijzonde...

2019-10-20

Bijzonder

zie Aanmerkelijk.