Wat is de betekenis van Onderwijs?

2024-06-16
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-06-16
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-16
Het EU recht Lexicon

EUR-lex (2020)

Onderwijs

Elk EU-land is verantwoordelijk voor de organisatie van haar eigen onderwijs- en opleidingssystemen en de inhoud van de leerprogramma's. Overeenkomstig artikel 165 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bestaat de rol van de Unie uit het bijdragen tot de ontwikkeling van kwalitatief onderwijs door samenwerking tusse...

2024-06-16
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

onderwijs

ónderwijs - Zelfstandignaamwoord 1. (onderwijs) het overbrengen van kennis en vaardigheden (door leraren) onderwijs - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van onderwijzen ♢ Ik onderwijs 2. gebiedende wijs van onderwijzen onderwijs!...

2024-06-16
Historische collectie Nederland

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

onderwijs

Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Daarbij houdt men rekening met een beginsituatie, volgt men een onderwijsstrategie en worden de resultaten geëvalueerd, onder meer door toetsing, zelfevaluatie en collegiale toetsing. Onderwijs wordt binnen een door de overheid bepaalde structuur...

2024-06-16
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Onderwijs

Georganiseerde communicatie van niet-incidentele aard met als doel overdracht van kennis, vermeerdering van inzicht en/of aanleren van vaardigheden. Toelichting Deze definitie is ontleend aan de International Standard Classification of Education (ISCED) van de UNESCO en zo wordt onderwijs ook in de Standaard Onderwijs Indeling 1998 (SOI 1998) omsch...

2024-06-16
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

onderwijs

onderwijs - zelfstandig naamwoord uitspraak: on-der-wijs 1. het anderen kennis bijbrengen, lesgeven ♢ op deze school krijg je onderwijs in technische vakken 1. hij is bij het onderwijs [hij is lera...

2024-06-16
De A is van Amalia, die is allochtoon, een multiculti ABC

Hans Kaldenbach (2007)

Onderwijs

Ik denk dat vrijwel alle lezers onderwijs belangrijk vinden. Er is immers geen enkele instelling waar jongeren zo langdurig beïnvloed kunnen worden. Ze kunnen er leren op welke manier je kunt slagen in de samenleving. In feite betekent dat overigens dat ze leren zich te gedragen zoals de meerderheidscultuur dat wenselijk vindt. Voor sommige bevolki...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-16
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

onderwijs

- <bnl.> officieel onderwijs, onderwijs georganiseerd door de staat [gemeenschapsonderwijs], de provincie [provinciaal onderwijs] of gemeente [stedelijk onderwijs], openbaar onderwijs <nl.> - <bnl.> vrij onderwijs, bijzonder onderwijs <nl.> De CD&V-fractie in het Vlaams parlement gaat de Raad van State adv...