Wat is de betekenis van Aanhouden?

2024-07-17
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-17
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

aanhouden

aanhouden - Werkwoord 1. (ov) staande houden De hardrijder werd aangehouden en bekeurd. 2. (ov), (juridisch) arresteren Tijdens de ongeregeldheden werden de ergste raddraaiers aangehouden. 3. in beslag nemen 4. (inerg) volhouden ...

2024-07-17
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

aanhouden

aanhouden - onregelmatig werkwoord uitspraak: aan-hou-den 1. iemand tegenhouden ♢ ik hield een agent aan om de weg te vragen 1. aangehouden worden door de politie [gearresteerd worden] ...

2024-07-17
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

aanhouden

doubleren

2024-07-17
Begrippen in de Rechtspraak

Ensie (2016)

Aanhouden

1. In het strafrecht: het feitelijk vasthouden van iemand die er van verdacht wordt een strafbaar feit te hebben begaan. 2. In een civiele of strafprocedure: het uitstel van de behandeling of de beslissing van de rechter.

2024-07-17
Begripppenlijst Tweede Kamer

Winish Ganesh (2012)

Aanhouden

Aanhouden is een term uit het strafrecht waarbij de bevoegdheid bestaat om een verdachte aan te houden. Het aanhouden valt - gelet op het Wetboek van Strafvordering - onder de zogenaamde bijzondere dwangmiddelen. Bij de aanhouding zijn er twee verschillende soorten van de aanhouding te onderscheiden: aanhouding bij heterdaad en aanhouding buiten he...

2024-07-17
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

aanhouden

(hield aan, aangehouden) - met iemand aanhouden, een vriend(in) hebben, een (ongeoorloofde) relatie hebben, ongehuwd samenwonen met.

2024-07-17
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Prof. mr. C.J Loonstra (1992)

aanhouden

Bevoegdheid van opsporingsambtenaren om verdachten mee te nemen naar het politiebureau om te worden verhoord. Bij betrapping op heterdaad mogen ook burgers personen aanhouden om deze vervolgens zo snel mogelijk aan een opsporingsambtenaar te overhandigen.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-17
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

aanhouden

Vooral in de verb. met iem. aanhouden, (met iem.) een ongeoorloofde sexuele relatie hebben; bep.: ongetrouwd samenwonen, (samen)hokken; ook: gemeenzaam, vriendschappelijk met iem. omgaan (vooral in pejor. zin); vrijen, verkering hebben. - Zie ook de dialectwdb., o.a. C., L.-C., R., S. en T. De schraapzucht doodt echter het laatste greintje...